Listování
od 

Subsidence and thermal history of the Variscan orogen and foreland in the Upper Silesian Basin - a model calibrated by vitrinite reflectance / Franců, Eva, Franců, Juraj, Hemza, P., Šafanda, J. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 45, č. 36954 (2000), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Subsidence and thermal history of the Variscan orogen and foreland in the Upper Silesian Basin - a model calibrated by vitrinite reflectance / Franců, Eva, Franců, Juraj, 1957-, Hemza, Petr, Šafanda, Jan -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 45, no. 3-4 (2000), p. 227
Zdroj: ČGS (UNM)
A subsidence basin in marginal parts of Ostrava-Karviná coal district
Subsidence history and tectonic regime of the Bohemian Cretaceous Basin: a preliminary note / Franců, Juraj, 1957-, Uličný, David -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 45
Zdroj: ČGS (UNM)
Subsidence, lithofacies and diagenesis in the Carpathian Foredeep, Czech Republic / Franců, Juraj, 1957-, Šikula, Jan -- In: Biuletyn państwowego instytutu geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Vol. 387 (1999), p. 98-99
Zdroj: ČGS (UNM)
A subsidence of the surface of Ervěnice corridor
Subsidences due to underground mining
Subsolidus behavior of niobian rutile from the Písek region, Czech Republic: a model for exsolution in W- and Fe2+>>Fe3+-rich phases / Chapman, Ron, Černý, Petr, Ferreira, Karen, Novák, Milan, 1952- -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 52, no. 1-2 (2007), p. 143-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Subsolidus behavior of niobian rutile from the Písek region, Czech Republic: a model for exsolution in W- and Fe2+>>Fe3+-rich phases / Chapman, Ron, Černý, Petr, Ferreira, Karen, Novák, Milan -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 52, č. 1 (2007), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Subsolidus behavior of niobian rutile from Vezna, Czech Republic: a model for exsolution in phases with Fe2+ >> Fe3+. / Chapman, Ron, Černý, Petr, Masau, Morgan, Novák, Milan -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 45, č. 1/2 (2000), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Subsolidus behaviour of niobian rutile from Věžná, Czech Republic: a model for exsolutions in phases with Fe2+ Fe3+ / Chapman, Ron, Černý, Petr, Masau, Morgan, Novák, Milan, 1952- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 45, no. 1-2 (2000), s. 21-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Subsolidus evolution of Jihlava ultrapotassic pluton, evidence from the study of secondary minerals / Leichmann, Jaromír, Suchánková, Jana, 1972- -- In: Mineralogia polonica special papers -- ISSN 1896-2203 -- Vol. 28 (2006), p. 214-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Substitution of Os and Re in the structure of molybdenite - experimental approach / Drábek, Milan -- In: 33rd International Geological Congress, Abstract CD-ROM -- ISBN - -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 1. : Ekologie evropských měkkýšů ve světle současných poznatků / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 61, č. 4 (2013), s. 146-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 2. : Svědectví měkkýšů o historii naší přírody a krajiny / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 61, č. 5 (2013), s. 198-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Substrate of bivale borers as recorded on phosphatic fills of Gastrochaenolites (Bohemian Cretaceous Basin) / Žítt, Jiří -- In: Abstract Book 4th International Bioerosion Workshop -- s. 68-69
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Substrate of Bivalve Borers as Recorded on Phosphatic Fills of Gastrochaenolites, palaeoenvironmental context (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic) / Mikuláš, Radek, Žítt, Jiří -- In: Ichnos -- ISSN 1042-0940 -- Roč. 13, č. 3 (2006), s. 191-198
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Subsurface distribution and tectonic setting of the late-Variscan granites in the northwestern Bohemian Massif / Behr, H. J., Conrad, W., Trzebski, Robert -- In: Geologische Rundschau -- ISSN 0016-7835 -- Vol. 86, no. Suppl. (1997), p. 64-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Subsurface modelling of the Bohemian Cretaceous Basin: Top envelope of Permocarboniferous deposits, preliminary results / Mlčoch, Bedřich, Skácelová, Zuzana, Tasáryová, Zuzana -- In: Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft CSc -- ISBN 978-80-904208 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Subsurface structure and tectonic style of the NE Outer Carpathians (Poland) on the basis of integrated 2D interpretation of geological and geophysical images / Kuśmierek, Jan -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 61, no. 1 (2010), p. 71-85
Zdroj: ČGS (UNM)