Listování
od 

Sudetské porfyry jako vůdčí souvky v ledovcových uloženinách Polska a ČSFR / Gába, Zdeněk, 1939-, Wójcik, Jan -- In: Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 39, č. 1 (1990), s. 59-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Sudslavická jeskyně / Chábera, Stanislav -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 14, č. 8 (1989), s. 496-498
Zdroj: ČGS (UNM)
Suffosionslöcher in der Umgebung von Miskovice
Sufozní podzemní systém ve sprašové rokli v Zeměchách u Kralup / Cílek, Václav -- In: Speleo 25 -- ISBN 80-85304-58-9 -- s. 19-25
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Suggestion of the classification of metamorphogenic deposits / Havelka, Jaroslav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Vol. 36, no. 1 (1990), p. 107-128
Zdroj: ČGS (UNM)
The suggestion of the determination of the mining limits on the basis of ecological sustainability in the area of Litoměřice, Česká Lípa and Jindřichův Hradec districts
Suggestions for polyphyletism of Paleozoic bellerophontiform molluscs inferred from their protoconch morphology / Frýda, Jiří -- In: 65th Annual Meeting, American Malacological Society -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Suitability analysis of waste rock application in hydric reclamation in the natural water-bearing subsidence troughs in Karvinsko, Czech Republic / Pertile, Eva, 1961- -- In: Rudarsko-geološko-naftni zbornik -- ISSN 0353-4529 -- Vol. 20 (2008), p. 97-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Suitability of the application of brown coals air separation in the conditions of North Bohemian Brown Coal District
Sukcese fosilních asociací třenického souvrství (tremadoc, ordovik) u Holoubkova (pražská pánev) / Mergl, Michal, 1959- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 (2009), s. 101-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Sukcese nivních biotopů po povodni v roce 1997 na úseku řeky Bečvy / Grohmanová, L., Lacina, Jan -- In: Říční krajina /6./ Sborník příspěvků -- S. 24-31
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sukcese v povodňových korytech moravských řek na příkladu Bečvy a Desné / Lacina, Jan -- In: Říční krajina -- s. 130-139
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sukcesia vegetácie dunajského paleomeandra pri obci Vrakúň (Žitný ostrav, Slovensko) vo svetle paleoekologických výzkumov / Břízová, Eva, Čejka, Tomáš, Pišút, Peter, Procházka, Juraj -- In: 18. Kvartér -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Sukcesívne vzťahy disjunktívnych štruktúr medzi Malou Lodinou a Kysakom / Baláž, Bartolomej, Jacko, Stanislav, Sasvári, Tibor -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- s. 57-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Sůl kamenná, jakou ji neznáme / Tuček, Karel, 1906-1990 -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 4 (2003), s. 288-289
Zdroj: ČGS (UNM)
Suletice - staronová lokalita amfibolu v Českém středohoří / Filippi, Michal, Magdík, P., Mánek, J. -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 2 (2007), s. 116-118
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Suletice - staronová lokalita amfibolu v Českém středohoří / Filippi, Michal, Magdík, Petr, Mánek, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 2 (2007), s. 116-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands / Bůzek, František, Fottová, Daniela, Jačková, Ivana, Mitchell, Myron, Novák, Martin -- In: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts -- ISBN 80-7075-662-4 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands / Bůzek, František, Fottová, Daniela, Jačková, Ivana, Mitchell, Myron J., Novák, Martin, 1959- -- In: Biogeomon : the 5th International Symposium on Ecosystem Behavior : University of California, Santa Cruz, California, U.S.A., June 25-30, 2006 : conference program and abstracts -- ISBN 80-7075-662-4 -- s. 167
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfate-rich effluents liberated during in situ weathering of lignite and bituminous coal / Hruška, Jakub, Jehlička, Jan, Mihaljevič, Martin, Šebek, Ondřej, Urban, Ondřej -- In: 8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998 -- s. 76
Zdroj: ČGS (UNM)