Listování
od 

Sulfidická mineralizácia na kremeňovo-antimonitových žilách v Tinesovej doline pri Smolníckej Píle / Peterec, Dušan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 4 (1989), s. 345-355
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfidická mineralizácia na mastencovo-magnezitovom ložisku Mútnik pri Hnúšti / Ragan, Milan -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 137-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfidická žilná mineralizace v černých břidlicích v okolí Hromnic: studium fluidních inkluzí (12-22 Plzeň) / Dobeš, Petr, Pašava, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 35-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfidické mineralizace na lokalitě "Schusterloch" u Hluboček (25-11, Hlubočky) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 175-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem / Doležalová, Hana, Losos, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 70-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná / Laudátová, Hana, Losos, Zdeněk -- In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11, č. 1 (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Sulfidické zrudnenia v Nízkych Tatrách a ich striebronosnosť / Stankovič, Jozef -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 92-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfidische und oxidische Zn-Pb Vererzung der Lagerstaette Cho-Dien (Vietnam) - genetische Aspekte. / Fojt, Bohuslav, Kusnir, Imrich (2001)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Sulfidische und oxidische Zn-Pb Vererzungen der Lagerstätte Cho-Dien (Vietnam) - genetische Aspekte / Fojt, Bohuslav, Kušnir, I. -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Jg. 146 (2001)
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfidy jako indikátory intenzívních fyzikálně chemických parametrů během geologických procesů / Drábek, Milan, 1946- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 1 (1988), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfidy Pb, Zn a Cu v serpentinitu letovického krystalinika / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 2 (1984), s. 214
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfoantimonate (III) von der Lokalität Baeita, Sozialistische Republik Rumänien / Megarskaja, Ludmila, Rykl, Drahoš -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46, č. 1/2 (1990), s. 87-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfoantimonidy olova z metamorfovaného Pb-Zn zrudnění ve vápencích mirovického ostrova / Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 35-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje) / Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- 4-5 (1997), s. 163-168
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje) / Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 163-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfoantimonitany z lokality Baeita (RSR)
Sulfur and nitrogen emissions in the Czech Republic and Slovakia from 1850 till 2000 / , , Kopáček, Jiří -- In: Atmospheric Environment -- ISSN 1352-2310 -- Roč. 39, č. 2005 (2005), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sulfur, carbon and oxygen isotope investigations of the Mo-W mineralization in the boundary zone between Gemericum and Veporicum Units in the Ochtiná-Rochovce area; Eastern Slovakia
Sulfur, carbon and oxygen isotope study of Mesozoic barite and celestite deposits of the Neuquén Province, Argentina / Brodtkorb, Milka K. de, Hladíková, Jana, Žák, Karel, 1957- -- In: Mineral Deposits: From Their Origin to Their Environmental Impacts -- ISBN 90-5410-550-X -- s. 263-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfur Cycling in Boreal Peatlands: From Acid Rain to Global Climate Change / Novák, Martin, Vile, Melanie (2006) -- In: Boreal Peatland Ecosystems -- ISBN 3-540-31912-3
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)