Listování
od 

Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic / Čejka, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 52, - (2007), s. 199-210
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic / Čejka, Jiří, 1929-, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 52, no. 3-4 (2007), p. 199-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergene uranium minerals of deposit Rožná
Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic / Goliáš, Viktor, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, 1968-, Škoda, Radek -- In: Mineralogia polonica special papers -- ISSN 1896-2203 -- Vol. 28 (2006), p. 181-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic / Goliáš, Viktor, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Škoda, Radek -- In: Mineralogia Polonica, Special Papers -- ISSN 1896-2203 -- Roč. 28, č. září (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic / Goliáš, Viktor, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Škoda, Radek -- In: Minaralogia Polonica -- ISSN 0032-6267 -- Roč. 2006, č. 28 (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Supergenne minerals from Pb-Zn ore deposit Nová Ves at Rýmařov were studied.
Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika) / Loun, Jan, Novák, František, 1932-, Pauliš, Petr, 1956-, Plášil, Jakub, Ševců, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 18, č. 1 (2010), s. 73-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní / Malý, Karel D., Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 136-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní Cu mineralizace z Mědníku na Měděnci, Krušné hory (Česká republika) / Sejkora, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 20, č. 2 (2012), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších / Bureš, Bohuslav, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Škoda, Radek -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MU, PřF -- NM
Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika / Kubica, Jiří, Litochleb, Jiří, Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Strnad, Jan -- In: Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-0329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM
Supergenní mineralizace uranového ložiska Medvědín, Krkonoše, Česká republika
Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě / Abert, František, Mazuch, Jiří, Novotná, Miroslava, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 81, č. 1-2 (1996), s. 3-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní mineralizace uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše, Česká republika) / Sejkora, J., Šrein, Vladimír, Veselovský, F. -- In: Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia. Řada A, Historie -- Roč. 50, 1-4 (1995), s. 55-91
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje / Čejka, Jiří, Čejka, Jiří, 1929-, Goliáš, Viktor, Goliáš, Viktor, 1971-, Hofman, Petr, Pavlíček, Radim, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM
Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram ? Háje / Čejka, Jiří, Goliáš, Viktor, Hofman, Petr, Pavlíček, Radim, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Supergenní minerály ložisek Huberova a Schnödova pně, rudní revír Krásno, Slavkovský les, Česká republika
Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie) / Ďuďa, Rudolf, 1944-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 450-455
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova / Kocourková, Eva, Losos, Zdeněk, 1962- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 57, č. 3 (2008), s. 193-210
Zdroj: ČGS (UNM)