Listování
od 

Supergenní Cu mineralizace z Mědníku na Měděnci, Krušné hory (Česká republika) / Sejkora, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 20, č. 2 (2012), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších / Bureš, Bohuslav, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Škoda, Radek -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MU, PřF -- NM
Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika / Kubica, Jiří, Litochleb, Jiří, Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Strnad, Jan -- In: Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-0329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM
Supergenní mineralizace uranového ložiska Medvědín, Krkonoše, Česká republika
Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě / Abert, František, Mazuch, Jiří, Novotná, Miroslava, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 81, č. 1-2 (1996), s. 3-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní mineralizace uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše, Česká republika) / Sejkora, J., Šrein, Vladimír, Veselovský, F. -- In: Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia. Řada A, Historie -- Roč. 50, 1-4 (1995), s. 55-91
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje / Čejka, Jiří, Čejka, Jiří, 1929-, Goliáš, Viktor, Goliáš, Viktor, 1971-, Hofman, Petr, Pavlíček, Radim, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM
Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram ? Háje / Čejka, Jiří, Goliáš, Viktor, Hofman, Petr, Pavlíček, Radim, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Supergenní minerály ložisek Huberova a Schnödova pně, rudní revír Krásno, Slavkovský les, Česká republika
Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie) / Ďuďa, Rudolf, 1944-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 450-455
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova / Kocourková, Eva, Losos, Zdeněk, 1962- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 57, č. 3 (2008), s. 193-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova / Kocourková, Eva, Losos, Zdeněk -- In: Časopis Slezského zemského muzea, série A -- ISSN 1211-3026 -- Roč. 57/2008, č. 1 (2009), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších / Janák, Petr, Macháček, Václav, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 2 (2010), s. 131-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika) / Jansa, Jiří, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Scharmová, Marta -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 83-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní minerály uranového rudního okrsku Horní Slavkov, Česká republika
Supergenní minerály uranového rudního revíru Horní Slavkov, Česká republika
Supergenní minerály uranu ložiska Rožná / Řídkošil, Tomáš, Sejkora, Jiří, 1968-, Sláma, J. -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 106-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní minerály v Huberově a Schnödově pni ložiska Krásno, Slavkovský les, Česká republika
Supergenní minerály z Cínovce / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 4 (1993), s. 13-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní recentní nerosty na ložisku Dyleň v západních Čechách / Fiala, Viktor, Richtermoc, Jaroslav, Zajíček, Petr -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 5 (1990), s. 257-265
Zdroj: ČGS (UNM)