Listování
od 

Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších / Janák, Petr, Macháček, Václav, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 2 (2010), s. 131-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika) / Jansa, Jiří, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Scharmová, Marta -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 83-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní minerály uranového rudního okrsku Horní Slavkov, Česká republika
Supergenní minerály uranového rudního revíru Horní Slavkov, Česká republika
Supergenní minerály uranu ložiska Rožná / Řídkošil, Tomáš, Sejkora, Jiří, 1968-, Sláma, J. -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 106-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní minerály v Huberově a Schnödově pni ložiska Krásno, Slavkovský les, Česká republika
Supergenní minerály z Cínovce / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 4 (1993), s. 13-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní recentní nerosty na ložisku Dyleň v západních Čechách / Fiala, Viktor, Richtermoc, Jaroslav, Zajíček, Petr -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 5 (1990), s. 257-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách / Malec, Jan, Pauliš, Petr, Sejkora, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12, č. 1 (2005), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách / Malec, Jan, Pauliš, Petr, Sejkora, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12, č. 2004 (2005), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách / Malec, Jan, Pauliš, Petr, Sejkora, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-0329 -- Roč. 12, č. prosinec (2004), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách / Malec, Jan, Pauliš, Petr, 1956-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 174-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní Y, REE minerály z ložiska Medvědín, Krkonoše, Česká republika
Superheat in silicate melts - causes and consequences / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: 29th International Geological Congress, Kyoto, Japan, 24 August-3 September 1992. Abstract Volume 3/3 -- s. 644
Zdroj: ČGS (UNM)
Superimposed compressional and extensional tectonics in the Karkonosze-Izera Block, NE Bohemian Massif / Kryza, Ryszard, Mazur, Stanisław -- In: Basement Tectonics 11 - Europe and Other Regions: proceedings of the Eleventh International Conference on Basement Tectonics, held in Potsdam, Germany, July 1994 -- ISBN 0-7923-3797-2 -- s. 51-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Supernova, diamanty a xenom / Novák, Martin, 1959- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 5 (1988), s. 153
Zdroj: ČGS (UNM)
Superplasticizers in cement with limestone
Superplastifikátory v cementu s vápencem / Boháč, Martin, Staněk, Theodor, Všianský, Dalibor -- In: Stavitel -- ISSN 1210-4825 -- Roč. 17, č. 10 (2009), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Superposition of Variscan ductile deformation on pre-Variscan mantled gneiss dome / Mlčoch, Bedřich, Schulmann, Karel -- In: 8. Rundgespräch: Geodynamik des europäischen Variszikums. Kurzfassungen (Abstracts) -- s. 27
Zdroj: ČGS (UNM)
Superposition of Variscan ductile shear deformation on pre-Variscan mantled gneiss structure (Catherine dome, Erzgebirge, Bohemian massif) / Mlčoch, Bedřich, Schulmann, Karel -- In: Geologische Rundschau -- ISSN 0016-7835 -- Vol. 81, no. 2 (1992), s. 501-513
Zdroj: ČGS (UNM)