Listování
od 

Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram ? Háje / Čejka, Jiří, Goliáš, Viktor, Hofman, Petr, Pavlíček, Radim, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Supergenní minerály ložisek Huberova a Schnödova pně, rudní revír Krásno, Slavkovský les, Česká republika
Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie) / Ďuďa, Rudolf, 1944-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 450-455
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova / Kocourková, Eva, Losos, Zdeněk, 1962- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 57, č. 3 (2008), s. 193-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova / Kocourková, Eva, Losos, Zdeněk -- In: Časopis Slezského zemského muzea, série A -- ISSN 1211-3026 -- Roč. 57/2008, č. 1 (2009), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších / Janák, Petr, Macháček, Václav, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 2 (2010), s. 131-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika) / Jansa, Jiří, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Scharmová, Marta -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 83-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní minerály uranového rudního okrsku Horní Slavkov, Česká republika
Supergenní minerály uranového rudního revíru Horní Slavkov, Česká republika
Supergenní minerály uranu ložiska Rožná / Řídkošil, Tomáš, Sejkora, Jiří, 1968-, Sláma, J. -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 106-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní minerály v Huberově a Schnödově pni ložiska Krásno, Slavkovský les, Česká republika
Supergenní minerály z Cínovce / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 4 (1993), s. 13-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní recentní nerosty na ložisku Dyleň v západních Čechách / Fiala, Viktor, Richtermoc, Jaroslav, Zajíček, Petr -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 5 (1990), s. 257-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách / Malec, Jan, Pauliš, Petr, Sejkora, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12, č. 1 (2005), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách / Malec, Jan, Pauliš, Petr, Sejkora, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12, č. 2004 (2005), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách / Malec, Jan, Pauliš, Petr, Sejkora, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-0329 -- Roč. 12, č. prosinec (2004), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách / Malec, Jan, Pauliš, Petr, 1956-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 174-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Supergenní Y, REE minerály z ložiska Medvědín, Krkonoše, Česká republika
Superheat in silicate melts - causes and consequences / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: 29th International Geological Congress, Kyoto, Japan, 24 August-3 September 1992. Abstract Volume 3/3 -- s. 644
Zdroj: ČGS (UNM)
Superimposed compressional and extensional tectonics in the Karkonosze-Izera Block, NE Bohemian Massif / Kryza, Ryszard, Mazur, Stanisław -- In: Basement Tectonics 11 - Europe and Other Regions: proceedings of the Eleventh International Conference on Basement Tectonics, held in Potsdam, Germany, July 1994 -- ISBN 0-7923-3797-2 -- s. 51-66
Zdroj: ČGS (UNM)