Listování
od 

Superplastifikátory v cementu s vápencem / Boháč, Martin, Staněk, Theodor, Všianský, Dalibor -- In: Stavitel -- ISSN 1210-4825 -- Roč. 17, č. 10 (2009), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Superposition of Variscan ductile deformation on pre-Variscan mantled gneiss dome / Mlčoch, Bedřich, Schulmann, Karel -- In: 8. Rundgespräch: Geodynamik des europäischen Variszikums. Kurzfassungen (Abstracts) -- s. 27
Zdroj: ČGS (UNM)
Superposition of Variscan ductile shear deformation on pre-Variscan mantled gneiss structure (Catherine dome, Erzgebirge, Bohemian massif) / Mlčoch, Bedřich, Schulmann, Karel -- In: Geologische Rundschau -- ISSN 0016-7835 -- Vol. 81, no. 2 (1992), s. 501-513
Zdroj: ČGS (UNM)
Suphuracid weathering and its depth changes in volcanic rocks in the Vtáčnik Mts.
Supinella ovata gen. et sp.n. - problematická fosilie z českého ordoviku (arenig)
Supinella ovata gen. et sp.n. - the problematic fossil from the Ordovician (Arenig) of Bohemia / Kraft, Jaroslav, 1940-, Kraft, Petr -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 37, no. 4 (1992), s. 313-318
Zdroj: ČGS (UNM)
Supplement for 'A short guide to historical data'
Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district / Gabašová, Ananda, Hloušek, Jan, Ondruš, Petr, Šrein, Vladimír, Veselovský, František -- In: Journal of the Czech Geological Society. Jáchymov Issue II -- ISSN 1210-8197 -- Roč. 48, č. 3-4 (2003)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district / Gabašová, A., Hloušek, J., Ondruš, P., Šrein, Vladimír, Veselovský, F. -- In: Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti -- Roč. 48, 3-4 (2003), s. 149-155
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district / Gabašová, Ananda, Hloušek, Jan, Ondruš, Petr, Šrein, Vladimír, Veselovský, František -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 48, no. 3-4 (2003), p. 149-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Supplement to the structural research of the Barrade´s Rock (Lower Devonian, Central Bohemia)
Supplements and corrections of New index of the genera, subgenera, and species of Barrandian trilobites (Vaněk et Valíček, 2001, 2002) / Valíček, Jan, Vaněk, Jiří, 1939-2005 -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Vol. 10 (2006), p. 25-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Supplements to history of geological and paleontological research of Štramberk territory
Supplements to the proposed stratotype Albian-Cenomanian boundary (Dj. Fguira Salah, Tunisia) / Salaj, Jozef -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 41, č. 1 (1990), s. 15-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Support for the initial attachment, growth and differentiation of MG-63 cells: a comparison between nano-size hydroxyapatite and micro-size hydroxyapatite in composites / Bačáková, Lucie, Balík, Karel, Filová, Elena, Lisá, Věra, Sucharda, Zbyněk, Suchý, Tomáš, Šlouf, Miroslav, Šupová, Monika, Žaloudková, Margit -- In: International Journal of Nanomedicine -- Roč. 9, č. 1 (2014), s. 3687-3706
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Supposed cryptic behavior of Middle Ordovician Harpetid Trilobites in the Prague Basin (Czech Republic) / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Kraft, Petr -- In: 9th North American Paleontological Convention Abstracts -- ISBN 978-1882151127 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Supracrustal Structural Record of Plate Convergence / Jaroš, Josef -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 2 of 3 -- s. 118
Zdroj: ČGS (UNM)
Suprafan and channel-and-levee deposits near Tichý Potok, Levoča Mts.; Central-Carpathian Paleogene Basin, Slovakia / Hamršmíd, Bohumil, Jacko, Stanislav, Janočko, Juraj, Siráňová, Zuzana -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- Vol. 4, no. 1 (1998), p. 3-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Sur la présence d'Argyropelecus Cosmovicii et Pauca, 1943 (poisson téléostéen, Sternoptychidae) dans l'Oligocene des couches a ménilite / Gregorová, Růžena -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- An. 78, no. 1-2 (1993), p. 39-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Surface acidity and catalytic activity of montmorillonite