Listování
od 

Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district / Gabašová, Ananda, Hloušek, Jan, Ondruš, Petr, Šrein, Vladimír, Veselovský, František -- In: Journal of the Czech Geological Society. Jáchymov Issue II -- ISSN 1210-8197 -- Roč. 48, č. 3-4 (2003)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district / Gabašová, A., Hloušek, J., Ondruš, P., Šrein, Vladimír, Veselovský, F. -- In: Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti -- Roč. 48, 3-4 (2003), s. 149-155
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district / Gabašová, Ananda, Hloušek, Jan, Ondruš, Petr, Šrein, Vladimír, Veselovský, František -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 48, no. 3-4 (2003), p. 149-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Supplement to the structural research of the Barrade´s Rock (Lower Devonian, Central Bohemia)
Supplements and corrections of New index of the genera, subgenera, and species of Barrandian trilobites (Vaněk et Valíček, 2001, 2002) / Valíček, Jan, Vaněk, Jiří, 1939-2005 -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Vol. 10 (2006), p. 25-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Supplements to history of geological and paleontological research of Štramberk territory
Supplements to the proposed stratotype Albian-Cenomanian boundary (Dj. Fguira Salah, Tunisia) / Salaj, Jozef -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 41, č. 1 (1990), s. 15-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Support for the initial attachment, growth and differentiation of MG-63 cells: a comparison between nano-size hydroxyapatite and micro-size hydroxyapatite in composites / Bačáková, Lucie, Balík, Karel, Filová, Elena, Lisá, Věra, Sucharda, Zbyněk, Suchý, Tomáš, Šlouf, Miroslav, Šupová, Monika, Žaloudková, Margit -- In: International Journal of Nanomedicine -- Roč. 9, č. 1 (2014), s. 3687-3706
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Supposed cryptic behavior of Middle Ordovician Harpetid Trilobites in the Prague Basin (Czech Republic) / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Kraft, Petr -- In: 9th North American Paleontological Convention Abstracts -- ISBN 978-1882151127 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Supracrustal Structural Record of Plate Convergence / Jaroš, Josef -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 2 of 3 -- s. 118
Zdroj: ČGS (UNM)
Suprafan and channel-and-levee deposits near Tichý Potok, Levoča Mts.; Central-Carpathian Paleogene Basin, Slovakia / Hamršmíd, Bohumil, Jacko, Stanislav, Janočko, Juraj, Siráňová, Zuzana -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- Vol. 4, no. 1 (1998), p. 3-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Sur la présence d'Argyropelecus Cosmovicii et Pauca, 1943 (poisson téléostéen, Sternoptychidae) dans l'Oligocene des couches a ménilite / Gregorová, Růžena -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- An. 78, no. 1-2 (1993), p. 39-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Surface acidity and catalytic activity of montmorillonite
Surface and Undersurface Phenomena in the Čecher Hill in the Hostýnské vrchy Hills
Surface coal mining in Great Britain
Surface deposits of the Rakovník environs
Surface design of Radovesice opencast waste dump leading to the integration into a regional environmental system
Surface forces and their impact on the aggregation of ultra-fine grained particles of magnesite, dolomite and quartz
Surface geophysical survey of old mining works - a comparative study / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Valenta, Jan, Vilhelm, Jan, Zima, Ladislav -- In: 9th meeting environmental and engineering geophysics : Prague, Czech Republic, August 31st - September 4th 2003 : proceedings -- ISBN 80-239-1332-8 -- [4] s. P-014
Zdroj: ČGS (UNM)
Surface Geophysical Survey of Old Mining Works - a Comparative Study / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Valenta, Jan, Vilhelm, Jan (2003) -- In: 9th Meeting of Environmental and Engineering Geophysics -- ISBN 80-239-1332-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF