Listování
od 

Surface versus underground measurements of active tectonic displacements detected with TM71 extensometers in western Slovenia / Gosar, A., Košťák, Blahoslav, Stemberk, Josef, Šebela, S. -- In: Acta carsologica -- ISSN 0583-6050 -- Roč. 38, č. 2 (2009), s. 213-226
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Surface water geochemistry on quadrangle Čáslav
Surface waves dispersion curves of Eurasian earthquakes: the SVAL program / Kolínský, Petr -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 1, 2/134 (2004), s. 165-185
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Surface waves dispersion curves of Eurasian earthquakes: the SVAL program / Kolínský, Petr -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 1, no. 2 (134), p. 165-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Surficial deposits on salt diapirs (Zagros Mountains and Persian Gulf Platform, Iran): Characterization, evolution, erosion and the influence on landscape morphology / Asadi, N., Bruthans, J., Churáčková, Z., Filippi, Michal, Šlechta, Stanislav, Zare, M. -- In: Geomorphology -- ISSN 0169-555X -- Roč. 107, 3-4 (2009), s. 195-209
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Surficial deposits on salt diapirs (Zagros Mountains and Persian Gulf Platform, Iran): Characterization, evolution, erosion and the influence on landscape morphology. / Asadi, N.., Bruthans, Jiří, Churáčková, Zdeňka, Filippi, Michal, Šlechta, Stanislav, Zare, M.. -- In: Geomorphology -- ISSN 0169-555X -- Roč. 2009, č. 107/3-4/ (2009), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Surficial geothermic measurements in engineering geology and mining geotechnics
Surficial manifestations of Paleozoic structures on aerial and radar images in the Hostýnsko-vsetínská hornatina Highlands
Surmised vernadite (= cryptomelane) from Javoříčko, central Moravia, Czechoslovakia
Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska / Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin, Ulrychová, E. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14, - (2007), s. 177-186
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska / Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin, Ulrychová, Eva, 1952- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 177-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovina na výrobu cementu suchým spôsobom (lok. Hrabník, Malé Karpaty) / Hasch, Ján, Nahálka, Anton -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 4 (1986), s. 379-380
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinová politika a proces posouzení jejích vlivů na životní prostředí / Nouza, Richard -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 5-6 (1999), s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinová politika a využívání nerostného bohatství / Dreiseitl, Ivo, Nouza, Richard -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 11 (1997), s. 354-359
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinová politika ČR v oblasti rud v podmínkách tržního hospodářství / Kouřil, Tomáš -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 9-10 (1991), s. 155-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinová politika ČSSR a zajištění potřeb nerostných surovin / Lichnovský, Jaromír -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 1-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinová prognóza ČSSR se zaměřením na odpady a druhotné zdroje / Sýkora, Arnošt -- In: Trend -- Roč. 17, č. 6 (1985), s. 7-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinová základňa exploatovaného ortuťového ložiska Malachov-Veľká Studňa / Ivančík, Lubomír, Michalenko, Jozef, Mitáček, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 10 (1989), s. 291-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinová základňa kameňa v neovulkanitech stredného Slovenska a Cerovej vrchoviny / Hrnčár, Anton, Hruškovič, Samuel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 1 (1987), s. 15-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinová základna kamenné štípané industrie nositelů kultury zvoncovitých pohárů ve východní části střední Evropy / Přichystal, Antonín, Šebela, Lubomír -- In: Ve službách archeologie -- ISSN 1802-5463 -- Roč. I, č. 1 (2007), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF