Listování
od 

Surovinový potenciál jednotlivých krajů podle druhů surovin / Bradáčová, Jitka, 1941-, Falladová, Eva, Nouza, Richard, Šeděnka, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 6 (2003), s. 3-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinový potenciál slánského černouhelného ložiska / Spudil, Jiří -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 17-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinový potenciál stavebních surovin Mělnicka a Litoměřicka ve vztahu k funkčnímu využití území / Hašlar, Oldřich -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- s. 1-4, D 5
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinový potenciál zlata České republiky / Morávek, Petr, 1936- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. 1 (2013), s. 7-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinový potenciál zlatobanského vulkanického aparátu - výsledky a perspektívy / Kaličiak, Michal, 1944-, Tözsér, Juraj -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 170-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinový potenciál zlatonosného ložiska Mokrsko a předpoklady jeho ekonomického využívání / Morávek, Petr -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 167-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Suroviny a hornická činnost / Makarius, Roman, 1938- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 71-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Suroviny, jejich ceny a geologie / Šibrava, Vladimír, 1930- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 8 (1988), s. 235-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Suroviny paleolitických artefaktů z jeskyní Kůlnička a Liščí díra / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie -- ISBN 80-86023-38-9 -- s. 179-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Suroviny pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu v SSR / Čabalová, Darina -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 5 (1989), s. 455-464
Zdroj: ČGS (UNM)
Suroviny pro výrobu jihočeské keramiky bohaté grafitem v několika prehistorických a historických obdobích / Laufek, František, Petáková, Zdeňka, Procházka, Václav, Thomová, Zuzana -- In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách -- ISSN 0231-8237 -- Roč. 24, č. prosinec (2011), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Suroviny s nízkým obsahem zeolitů z Nikaraguy a možnosti jejich využití / Jiránek, Jiří -- In: Zeolity - ekologická surovina: sborník přednášek -- s. 38-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Suroviny štípaných artefaktů v geologických jednotkách Západních Karpat na Moravě a v českém Slezsku / Přichystal, Antonín -- In: Surowce naturalne w Karpatach oraz ich wykorzystanie w pradziejach i wczesnym średniowieczu -- ISBN 978-83-923562-8-8 -- 43
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Suroviny vybraných kamenných předmětů z prostoru středověkého mlýna ze zaniklé vesnice Mstěnice u Hrotovic. / Přichystal, Antonín (2001)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Suroviny využívané k výrobě broušené kamenné industrie v neolitu a eneolitu Čech / Menšík, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 4 (2013), s. 347-367
Zdroj: ČGS (UNM)
Surowce balneologiczne z obszaru plaszczowiny magurskiej (Karpaty Polskie) / Chrzastowski, Jerzy, Weclawik, Stanislaw -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 40, č. 7 (1992), s. 417-429
Zdroj: ČGS (UNM)
Surowce kamienne morawskich inwentarzy krzemieniarskich z wczesnego okresu epoki brazu / Přichystal, Antonín (2006) -- In: Kopacz, J. - Šebela, L. :Kultura unietycka i grupa wieterzowska na Morawach na podstawie materialów krzemieniarskich -- ISBN 83-60183-29-5
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Surowce metaliczne w strukturze bloku Karkonosko-Izerskiego / Michniewicz, Marek -- In: Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu -- ISBN 83-908127-8-9 -- s. 155-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Surpac 2000: mining - geology - ecology / Hamet, Michal, Koudelková, Gabriela -- In: 8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998 -- s. 1
Zdroj: ČGS (UNM)
Surprisingly thick deposits of the youngest Pleistocene in test pit Srb 1 at Srbsko (Czech Karst)