Listování
od 

Suroviny paleolitických artefaktů z jeskyní Kůlnička a Liščí díra / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie -- ISBN 80-86023-38-9 -- s. 179-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Suroviny pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu v SSR / Čabalová, Darina -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 5 (1989), s. 455-464
Zdroj: ČGS (UNM)
Suroviny pro výrobu jihočeské keramiky bohaté grafitem v několika prehistorických a historických obdobích / Laufek, František, Petáková, Zdeňka, Procházka, Václav, Thomová, Zuzana -- In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách -- ISSN 0231-8237 -- Roč. 24, č. prosinec (2011), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Suroviny s nízkým obsahem zeolitů z Nikaraguy a možnosti jejich využití / Jiránek, Jiří -- In: Zeolity - ekologická surovina: sborník přednášek -- s. 38-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Suroviny štípaných artefaktů v geologických jednotkách Západních Karpat na Moravě a v českém Slezsku / Přichystal, Antonín -- In: Surowce naturalne w Karpatach oraz ich wykorzystanie w pradziejach i wczesnym średniowieczu -- ISBN 978-83-923562-8-8 -- 43
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Suroviny vybraných kamenných předmětů z prostoru středověkého mlýna ze zaniklé vesnice Mstěnice u Hrotovic. / Přichystal, Antonín (2001)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Suroviny využívané k výrobě broušené kamenné industrie v neolitu a eneolitu Čech / Menšík, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 4 (2013), s. 347-367
Zdroj: ČGS (UNM)
Surowce balneologiczne z obszaru plaszczowiny magurskiej (Karpaty Polskie) / Chrzastowski, Jerzy, Weclawik, Stanislaw -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 40, č. 7 (1992), s. 417-429
Zdroj: ČGS (UNM)
Surowce kamienne morawskich inwentarzy krzemieniarskich z wczesnego okresu epoki brazu / Přichystal, Antonín (2006) -- In: Kopacz, J. - Šebela, L. :Kultura unietycka i grupa wieterzowska na Morawach na podstawie materialów krzemieniarskich -- ISBN 83-60183-29-5
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Surowce metaliczne w strukturze bloku Karkonosko-Izerskiego / Michniewicz, Marek -- In: Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu -- ISBN 83-908127-8-9 -- s. 155-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Surpac 2000: mining - geology - ecology / Hamet, Michal, Koudelková, Gabriela -- In: 8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998 -- s. 1
Zdroj: ČGS (UNM)
Surprisingly thick deposits of the youngest Pleistocene in test pit Srb 1 at Srbsko (Czech Karst)
Survey of a carbon dioxide pressure field in the Western Bohemia Spring Region / Horálek, Josef, Hron, Jan, Škuthan, Bohumír -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 39 (2005), p. 184
Zdroj: ČGS (UNM)
A Survey of Blasting Efficiency / Holub, Karel -- In: Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Mining geophysics. -- s. 231-236
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Survey of complicated tectonic structures for modeling of regional groundwater flow on the example of the Straz fault zone
Survey of deformation models of a homogenous elastic semispace with a different load. Contemporary problems in gravimetry
Survey of echinoderms and a new ophiocistioid Branzoviella talpa gen. et sp. n. (Echinodermata, Ophiocistioidea) in the Lower Devonian, Lochkov Formation of the Barrandian area, Czech Republic / Petr, Václav, Prokop, Rudolf J. -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 77, č. 3 (2002), s. 237-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Survey of geological and geochemical conditions in the western surroundings of Neveklov (the Netvořice-Neveklov Metamorphic Islet)
Survey of geological collection in the museum of central Bohemia at Roztoky near Prague
Survey of geological conditions on quadrangle 02-324 of Teplice