Listování
od 

Světonázorová výchova ve výuce mineralogie a petrologie na vysokých školách / Koděra, Miroslav, Souček, Jiří, Staněk, Josef, 1928- -- In: Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- s. 13-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Světová lokalita vesuvianu z Asbestos, Québec, Canada / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 3 (2003), s. 197-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Světová produkce mědi / Vejlupek, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 8 (1989), s. 248-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Světová produkce některých neželezných kovů / Vejlupek, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 10 (1991), s. 311-312
Zdroj: ČGS (UNM)
Světová produkce rud a nerud / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 11 (1983), s. 330-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Světová situace v oblasti diatomitu a technologie využití diatomitové suroviny čs. ložiska / Bulandr, Jiří -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 14, č. 4 (1982), s. 23-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Světová situace v oblasti niklu a kobaltu / Tělupilová, Irena -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 15, č. 1-2 (1983), s. 1-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Světová situace v těžbě "base metals" (Cu, Pb, Zn, Sn) / Kolesár, P., Sitenský, Ivo -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 307-315
Zdroj: ČGS (UNM)
Světová situace v těžbě wolframu / Kolesár, P., Sitenský, Ivo -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 293-306
Zdroj: ČGS (UNM)
Světová těžba diamantů v roce 1986 / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 5 (1988), s. 154
Zdroj: ČGS (UNM)
Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030 / Brendow, Klaus -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 10 (2006), s. 4-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Světové dědictví a geologické objekty / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 1 (1992)
Zdroj: ČGS (UNM)
Světové hornické kongresy - mezinárodní spolupráce a aktivity ZSDNP - ČNK v roce 1998-2000 příprava XVIII. Světového hornického kongesu v Las Vegas / Kopečný, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 1 (1999), s. 24-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Světově proslulé osobnosti Jáchymova / Gruntorád, Jan, jr. -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 1 (1999), s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky / Palas, Miroslav, Thon, Arnošt -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 457-463
Zdroj: ČGS (UNM)
Světové trendy ekonomiky uranových ložisek / Nový, Petr -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 7, č. 3 (1983), s. 43-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Svetový banícky kongres v Dillí - India 19.-23. novembra 1984 / Baran, Ján -- In: Rudy -- Roč. 33, č. 4 (1985), s. 100-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Světový geodetický referenční systém 1984 / Pick, Miloš -- In: Geodetický a kartografický obzor -- 49/91, č. 2 (2003), s. 21-27
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Světový hornický kongres - World Mining Congress (WMC) : 40. výročí založení / Najberg, Mečislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 3 (1997), s. 68-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Světový hornický kongres / Němec, František -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 11 (1990), s. 445-452
Zdroj: ČGS (UNM)