Listování
od 

Svahové deformácie na lokalite Zázrivá-Veľká Havrania / Jánová, Vlasta, Kováčik, Miloš, Modlitba, Igor -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierska geológia -- ISSN 0139-7583 -- Č. 6 (1985), s. 157-174, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Svahové deformácie na pobreží juhozápadného Anglicka / Kováčik, Miloš, Petro, Ľubomír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 4 (1989), s. 119-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Svahové deformácie severnej časti košickej kotliny a priľahlej časti Slanských vrchov / Spišák, Zoltán -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 3 (1986), s. 252
Zdroj: ČGS (UNM)
Svahové deformácie v Zázrivskej dolině a ich vzťah k vlastnostiam flyšoidných hornin / Modlitba, Igor, Vančíková, Inge -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierská geológia -- ISSN 0139-7583 -- Roč. 7 (1989), s. 55-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Svahové facie slezské sedimentační pánve (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek) / Eliáš, Mojmír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Svahové modely vodnej erózie pody, súčasný stav a perspektívy / Hofierka, Jaroslav, Minár, Jozef -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 44, č. 4 (1992), s. 330-341
Zdroj: ČGS (UNM)
Svahové pohyby / Kirchner, Karel -- In: Zlínsko -- ISBN 80-86064-38-7 -- s. 19-27
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Svahové pohyby jako disturbanční činitel zvyšující heterogenitu abiodiverzitu krajiny východní Moravy. / Kirchner, Karel, Lacina, Jan -- In: Ekológia -- Roč. 23, č. 1 (2005), s. 94-103
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Svahové pohyby jako významný modelační činitel flyšových pohoří východní Moravy / Kirchner, Karel -- In: Spisy Zeměpisného sdružení -- Roč. 3, č. 3 (2003), s. 1-4
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Svahové pohyby na Machu Picchu : je význačná archeologická lokalita ohrožena? / Vilímek, Vít, Zvelebil, Jiří, 1952- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 81, č. 4 (2002), s. 215-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Svahové pohyby na Machu Picchu / Vilímek, V., Zvelebil, Jiří -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 81, č. 4 (2002), s. 215-221
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Svahové pohyby na Vsetínsku / Kirchner, Karel, Krejčí, O. -- In: Veronica. Časopis ochránců přírody -- Roč. 11, č. 3 (1997), s. 19-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Svahové pohyby po extrémních srážkách v červenci 1997 a činnost Českého geologického ústavu / Hroch, Zdeněk, Lochmann, Zdeněk, Moravcová, Olga, 1968- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 140-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Svahové pohyby po intenzivních srážkách v roce 1997 v modelové oblasti Růžďka-Bystřička-Mikulůvka, Okres Vsetín / Kirchner, Karel -- In: Povodně, krajina a lidé v povodí Moravy I. díl -- s. 42-45
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Svahové pohyby po intenzívních srážkách v roce 1997 v modelové oblasti Růžďka-Bystřička-Mikulůvka, okres Vsetín / Kirchner, Karel -- In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I -- ISBN 80-901844-9-9 -- s. 42-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby / Hroch, Zdeněk -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 1999, č. 2 (1999), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby / Hroch, Zdeněk -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 2 (1999), s. 2-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Svahové pohyby po přívalových deštích v regionu karpatského flyše / Rybář, Jan -- In: Proceeding 1th Conference "Geology and Environment" -- s. 77-78
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Svahové pohyby v Callejón de Huaylas v Peru
Svahové pohyby v okolí Nového Města nad Metují