Listování
od 

Svrchní křída na listu 12-223 Odolena Voda (12-22 Mělník) / Hradecká, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 71-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchní křída severovýchodních Čech (04-33 Náchod, 04-31 Meziměstí) / Vejlupek, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 87-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchní křída ve vrtu Volfartice Vf-1 / Čech, Stanislav, 1951-, Hercogová, Jitka, 1934-1990, Knobloch, Ervín, 1934-, Pacltová, Blanka, 1928-, Pokorný, Vladimír, Sajverová, Eva, Slavík, Jiří, Švábenická, Lilian, Valečka, Jaroslav, 1943- -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Roč. 42 (1987), s. 113-159, 12 obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchní ordovik okolí Prahy 15-Dubče (beroun, záhořanské souvrství, pražská pánev, Česká republika) / Vonka, Vladimír -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Roč. 10 (2006), s. 39-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras) : 24-41 Vyškov / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 62-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchní proterozoikum a karbon na listu Plasy (12-31 Plasy) / Mašek, Jan, Prouza, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 124-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchní proterozoikum / Mašek, Jan -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 18-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchní proterozoikum v okolí Plzně / Mašek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 136-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchní turon a hranice turon-coniac na základě studia vápnitých nanofosilií v jizerském vývoji české křídové pánve / Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Svrchní turon české křídové pánve (Česká republika) na příkladu lomu Úpohlavy: komplexní stratigrafie a paleooceanografie průlivu do Tethydy /Cretaceous Research 25 (2004) 329-352/ - Odpověď
Svrchní turon České křídové pánve (Česká republika) studovaný v činném lomu v Úpohlavech: integrovaná stratigrafie a paleooceánografie vstupu do Tethys
Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosilií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky) / Švábenická, Lilian -- In: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosílií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky) / Švábenická, Lilian -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 4 (2009), s. 133-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchní turon v české křídové pánvi (Česká republika) na příkladu lomu v Úpohlavech: komplexní stratigrafie a paleooceanografie průlivu do Tethydy
Svrchnobadenští měkkýši (Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda) z lokality Modra-Kráľová (Podunajská pánev, Slovensko)
Svrchnodevonské a spodnokarbonské kalciturbidity z Lesního lomu v Brně-Líšni (jižní část Moravského krasu) (24-41, Vyškov) / Bábek, Ondřej, 1969-, Kalvoda, Jiří, Nehyba, Slavomír, Špaček, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 98-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchnodevonští konodonti z vrbenské skupiny od Rýmařova (14-42 Rýmařov) / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchnokřídová prostředí a společenstva z lokality Chrtníky (česká křídová pánev, Česká republika).
Svrchnokřídová sedimentace a tafocenózy na proterozoických elevacích okolí Brandýsa nad Labem, s hlavním důrazem na lokalitu Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev) / Hradecká, L., Nekovařík, Č., Záruba, B., Žítt, Jiří -- In: Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi -- Roč. 13, - (1999), s. 189-206
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Svrchnokřídová sedimentační prostředí a tafocenózy v okolí Brandýsa nad Labem (příbřežní vývoj, česká křídová pánev) / Hradecká, L., Nekovařík, Č., Žítt, Jiří -- In: Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti -- Roč. 43, č. 3 (1998), s. 175-186
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ