Listování
od 

Svrchní proterozoikum v okolí Plzně / Mašek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 136-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchní turon a hranice turon-coniac na základě studia vápnitých nanofosilií v jizerském vývoji české křídové pánve / Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Svrchní turon české křídové pánve (Česká republika) na příkladu lomu Úpohlavy: komplexní stratigrafie a paleooceanografie průlivu do Tethydy /Cretaceous Research 25 (2004) 329-352/ - Odpověď
Svrchní turon České křídové pánve (Česká republika) studovaný v činném lomu v Úpohlavech: integrovaná stratigrafie a paleooceánografie vstupu do Tethys
Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosilií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky) / Švábenická, Lilian -- In: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosílií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky) / Švábenická, Lilian -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 4 (2009), s. 133-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchní turon v české křídové pánvi (Česká republika) na příkladu lomu v Úpohlavech: komplexní stratigrafie a paleooceanografie průlivu do Tethydy
Svrchnobadenští měkkýši (Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda) z lokality Modra-Kráľová (Podunajská pánev, Slovensko)
Svrchnodevonské a spodnokarbonské kalciturbidity z Lesního lomu v Brně-Líšni (jižní část Moravského krasu) (24-41, Vyškov) / Bábek, Ondřej, 1969-, Kalvoda, Jiří, Nehyba, Slavomír, Špaček, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 98-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchnodevonští konodonti z vrbenské skupiny od Rýmařova (14-42 Rýmařov) / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchnokřídová prostředí a společenstva z lokality Chrtníky (česká křídová pánev, Česká republika).
Svrchnokřídová sedimentace a tafocenózy na proterozoických elevacích okolí Brandýsa nad Labem, s hlavním důrazem na lokalitu Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev) / Hradecká, L., Nekovařík, Č., Záruba, B., Žítt, Jiří -- In: Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi -- Roč. 13, - (1999), s. 189-206
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Svrchnokřídová sedimentační prostředí a tafocenózy v okolí Brandýsa nad Labem (příbřežní vývoj, česká křídová pánev) / Hradecká, L., Nekovařík, Č., Žítt, Jiří -- In: Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti -- Roč. 43, č. 3 (1998), s. 175-186
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Svrchnokřídová sedimentační prostředí a tafocenózy v okolí Brandýsa nad Labem (příbřežní vývoj, česká křídová pánev) / Hradecká, Lenka, Nekovařík, Čestmír, Žítt, Jiří -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 43, č. 3 (1998), s. 175-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunnských vápencích Pavlovských vrchů / Bubík, Miroslav, Stráník, Zdeněk, Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunských vápencích Pavlovských vrchů : 34-142 Mikulov / Bubík, Miroslav, 1962-, Stráník, Zdeněk, 1931-, Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 51-53, Příl. 5
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchnokřídové foraminifery autochtonních sedimentů nesvačilského a vranovického příkopu zjištěné ve vrtech Těšany-1 a Pohořelice-1 (24-43 Slavkov, 34-12 Pohořelice) / Holzknecht, Milan, Krhovský, Jan, 1947- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 93-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchnokřídové sedimenty na listu mapy 1:50 000 Mohelnice (14-43 Mohelnice) / Rejchrt, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 149-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře : 13-32 Kutná Hora / Vodrážka, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 57-58, Příl. 4
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře / Vodrážka, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)