Listování
od 

Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunských vápencích Pavlovských vrchů : 34-142 Mikulov / Bubík, Miroslav, 1962-, Stráník, Zdeněk, 1931-, Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 51-53, Příl. 5
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchnokřídové foraminifery autochtonních sedimentů nesvačilského a vranovického příkopu zjištěné ve vrtech Těšany-1 a Pohořelice-1 (24-43 Slavkov, 34-12 Pohořelice) / Holzknecht, Milan, Krhovský, Jan, 1947- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 93-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchnokřídové sedimenty na listu mapy 1:50 000 Mohelnice (14-43 Mohelnice) / Rejchrt, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 149-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře : 13-32 Kutná Hora / Vodrážka, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 57-58, Příl. 4
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře / Vodrážka, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Svrchnokřídové skalnaté pobřeží s přicementovanými epibionty [lokalita Kněžívka]
Svrchnokřídové stáří konglomerátů od Starého Jičína (25-12 Hranice na Moravě) / Bubík, Miroslav, Stráník, Zdeněk, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 43-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev) : 13-13 Brandýs nad Labem / Čáp, Pavel, 1978-, Vodrážka, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev) / Čáp, Pavel, Vodrážka, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Svrchnokřídové výplně závrtů v lomu Hosťovce a Gombasek ve Slovenském krasu / Cílek, Václav, Svobodová, Marcela -- In: Výskum a ochrana prírody Slovenského krasu -- s. 41-48
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Svrchnokřídoví amoniti (maastricht) z hloubení vtažné jámy Dolu Staříč (Vnější Karpaty, podslezský příkrov)
Svrchnokřídoví epibionti přicementovaní k rulovým balvanům (Česká křídová pánev, Československo)
Svrchnokřídoví žraloci a rejnoci z povrchového dolu Prokop v Březině u Moravské Třebové
Svrchnomiocénní vulkanizmus Českého středohoří (oherský příkop, severní Čechy)
Svrchnooligocenní až spodnomiocenní krsoněnská litofacie karpatského flyšového pásma (Česko): sedimentologie, provenience a mgnetická vnitřní stavba
Svrchnoordovická foliomenová fauna [Brachiopoda] ze Swietokrzyskich Gór [Polsko]
Svrchnoordovický členovec Zonozoe drabowiensis Barrande (libeňské a letenské souvrství), Sandbian, Česká republika
Svrchnoordovičtí mlži z pražské pánve (Hirnant, Perunica, Čechy)
Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti / Krmíček, Lukáš, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 84
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti / Krmíček, Lukáš, Přichystal, Antonín -- In: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce 2. sjezdu ČGS -- ISBN 80-7075-653-5 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF