Listování
od 

Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev) : 13-13 Brandýs nad Labem / Čáp, Pavel, 1978-, Vodrážka, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev) / Čáp, Pavel, Vodrážka, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Svrchnokřídové výplně závrtů v lomu Hosťovce a Gombasek ve Slovenském krasu / Cílek, Václav, Svobodová, Marcela -- In: Výskum a ochrana prírody Slovenského krasu -- s. 41-48
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Svrchnokřídoví amoniti (maastricht) z hloubení vtažné jámy Dolu Staříč (Vnější Karpaty, podslezský příkrov)
Svrchnokřídoví epibionti přicementovaní k rulovým balvanům (Česká křídová pánev, Československo)
Svrchnokřídoví žraloci a rejnoci z povrchového dolu Prokop v Březině u Moravské Třebové
Svrchnomiocénní vulkanizmus Českého středohoří (oherský příkop, severní Čechy)
Svrchnooligocenní až spodnomiocenní krsoněnská litofacie karpatského flyšového pásma (Česko): sedimentologie, provenience a mgnetická vnitřní stavba
Svrchnoordovická foliomenová fauna [Brachiopoda] ze Swietokrzyskich Gór [Polsko]
Svrchnoordovický členovec Zonozoe drabowiensis Barrande (libeňské a letenské souvrství), Sandbian, Česká republika
Svrchnoordovičtí mlži z pražské pánve (Hirnant, Perunica, Čechy)
Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti / Krmíček, Lukáš, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 84
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti / Krmíček, Lukáš, Přichystal, Antonín -- In: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce 2. sjezdu ČGS -- ISBN 80-7075-653-5 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Svrchnopaleozoické žilné horniny české části krkonošsko-jizerského krystalinika / Kachlík, Václav, 1960- -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 2 (2007), s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchnoplášťové xenolity v melilitických horninách osečenského komplexu v severních Čechách
Svrchnoproterozoický-paleozoický tektonostratigrafický vývoj a paleogeografie brunovistulického teránu a srovnání s dalšími terány na JV okraji Baltiky-Laurusie
Svrchnopřídolská fauna ostnokožců (Echinodermata) z "lobolitové stráně" u Řeporyj (nejvyšší silur) / Petr, Václav, 1953- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 8 (1983), s. 51-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchnosilurské fosilie českého typu ze sz. Španělska a jejich paleogeografický význam
Svrchnotournaiská foraminiferová a konodontová fauna z okolí Mokré u Brna / Friáková, Olga, Kalvoda, Jiří, 1953- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 27, č. 2 (1982), s. 146-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Svrchnowestphalská flóra Českého masivu (pteridospermy, kordaity a mimopánevní prvky)