Listování
od 

Symposium zu Ehren des 150. Geburtstages von J. E. Hibsch / Cajz, Vladimír, Suhr, P., Ulrych, Jaromír -- In: Geowissenschaftliche Mitteilungen -- Roč. 75, č. 4 (2000), s. 86-87
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sympozium Gold 89 in Europe / Janatka, Jiří, Morávek, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 12 (1989), s. 381-382
Zdroj: ČGS (UNM)
28. Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice 1989 / Kolek, Miroslav -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 2 (1990), s. 31-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" letos již popětatřicáté / Tejml, Viktor -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 6 (1996), s. 204-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010 -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 17, č. 5 (2010), s. 34-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" vykročilo do svého pátého desetiletí / Tejml, Viktor -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 11 (2002), s. 26-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice ´95 / Svoboda, Ivan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 5 (1995), s. 55-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium IGCP 158 "Paleohydrologie mírného pásma" a zasedání Eurosibiřské subkomise INQUA pro studium holocénu / Havlíček, Pavel, 1944-, Ložek, Vojen, 1925- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 57, č. 4 (1982), s. 255-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin : ISRM International Symposium 2006 / Michálek, Bedřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 3 (2007), s. 1, 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium NEMIRAM 4 / Gabriel, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 11 (1989), s. 349
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium NEMIRAM 1983 / Petránek, Jan, 1922- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 11 (1983), s. 334, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium o alkalických vulkanických horninách střední Evropy, SCEAVR 91 / Souček, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 11 (1991), s. 344-345
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium o dálkovém průzkumu vodních zdrojů / Fabry, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 3 (1991), s. 92-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium o dálkovém snímkování a výzkumu globálních změn / Šibrava, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 310-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium o genezi ofiolitů a o vývoji oceánické litosféry v Ománu / Šibrava, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 6 (1990), s. 189-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium o geochemické prospekci v roce 1990 / Mrňa, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1989), s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium o geologii uhlonosných formací Polska / Holub, Vlastimil -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 3 (1987), s. 190
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium o hnědouhelných pánvích v saském Freiberku / Burda, Jiří, Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 2 (1996), s. 106
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium o impaktových strukturách Fenoskandie / Vrána, Stanislav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66 (1991), s. 319
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium o krasu sudetské soustavy v Králíkách 1981 / Demek, Jaromír, 1930- -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 87, č. 1 (1982), s. 72-73, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)