Listování
od 

Sympozium o zlatě v rozvojových zemích / Roos, Emil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 4 (1990), s. 122-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozjum na temat zastosowania metod matematycznych w geologii: The Mining Příbram in the Science and Technique, The International Section on Mathematical Methods in Geology - Praga, Czechy, 09-14.10.1995 / Mastej, Wojciech -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 44, č. 1 (1996), s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Syn- and Post-Sedimentary Tectonics of the Most Basin (Ohře Rift, Czech Republic); Insights from Reflection-Seismic Data / Hubatka, František, Rajchl, Michal, Uličný, David -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 86-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Syn- to post-thickening extension in the Variscan Belt of Western Europe: Modes and structural consequences / Brun, Jean-Pierre, Burg, Jean-Pierre, Van den Driessche, Jean -- In: Géologie de la France -- ISSN 0246-0874 -- No. 3 (1994), p. 33-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Syn-collisional extension in the West/East Sudetes boundary zone (NE Bohemian Massif): structural and metamorphic record in the Jegłowa Beds from the Strzelin Massif (East Fore-Sudetic Block) / Mazur, Stanisław, Szczepański, Jacek -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Vol. 233, no. 3 (2004), p. 297-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Syn-convergent high-temperature metamorphism in the Variscides: a discussion of potential heat sources / Blankenburg, F., von, Finger, Friedrich, Henk, A., Schaltegger, Urs, Zulauf, Gernold -- In: Geological society special publication -- ISSN 0305-8719 -- Vol. 179 (2000), p. 387-399
Zdroj: ČGS (UNM)
Syn-Lithification Tectonic Deformation in the Flysch of the Western Outer Carpathians(Poland) / Oszczypko, Nestor, Piekarska, Ewa, Tokarski, Antoni -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [30]
Zdroj: ČGS (UNM)
Syn-tectonic Emplacement of Island-Arc Calc-Alkaline Magmas during Oblique Transpression: SE Margin of the Teplá-Barrandian Zone (Bohemian Massif) / Hrouda, František, Schulmann, Karel, Žák, Jiří -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 13 (2001), p. 127-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Synalov. Krajinně-ekologické podklady pro péči o harmonickou kulturní krajinu / Lacina, Jan -- In: Veronica. Časopis ochránců přírody -- Roč. 8, 4. zvláštní vydání (1994), s. 51-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Synchirocrinus cf. hanusi Prokop, 1970 from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Barrandian, Bohemia) / Petr, Václav, Prokop, Rudolf J. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 164, no. 1-4 (1995), p. 75-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Synchirocrinus cf. hanusi Prokop, 1970 z koněpruských vápenců barrandienského spodního devonu
Synchronous Contrasting Late Miocene Alkaline Volcanic Series Related to the Cheb-Domažlice Graben, Western Bohemia: Geochemistry and Mineralogy / Balogh, K., Novák, Jiří Karel, Svobodová, Jana, Ulrych, Jaromír -- In: Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Roč. 146, - (2001), s. 298-300
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Synchronous contrasting Late Miocene alkaline volcanic series related to the Cheb-Domažlice Graben, Western Bohemia: geochemistry and mineralogy / Balogh, Kadosa, Novák, Jiří Karel, Svobodová, Jiřina, Ulrych, Jaromír -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 146 (2001), p. 298-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Synchysite-(Y)-synchysite-(Ce) solid solutions form Markersbach, Erzgebirge, Germany: REE and Th mobility during high-T alteration of highly fractionated aluminous A-type granites / Förster, Hans-Jürgen, 1948- -- In: Mineralogy and petrology -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 72, no. 4 (2001), p. 259-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Syndepositional Geometry and Post-Depositional Deformation of the Krkonoše Piedmont Basin: A Preliminary Model / Grygar, Radomír, Martínek, Karel, Uličný, David -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 101-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Syndrom urbanizovaných toků a nový pohled na revitalizaci městských toků / Caletková, Jana, Handová, Zdena, Komínková, Dana, 1971-, Nábělková, Jana, 1971- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 57, č. 2 (2007), s. 39-42
Zdroj: ČGS (UNM)
The synecology of modern insect terrestrial bioerosion, Czech Republic / Mikuláš, Radek -- In: 2nd International Bioerosional Workshop -- s. 48-49
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Synergetic Effect of Chemical Structure and Maceral Composition of Hard Coals on their Technological Properties / Buchtele, Jaroslav -- In: The International Conference on Enviroment, Energy, and Society Schaumburg and Carbondale. Illinois -- s. 15-20
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Synergetics and articulation of geography / Květ, Radan -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Vol. 33 (1994), p. 37-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Synmetamorficzna mylonityzacja w ortognejsach Gór Bystrzyckich