Listování
od 

Sympozium o geochemické prospekci v roce 1990 / Mrňa, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1989), s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium o geologii uhlonosných formací Polska / Holub, Vlastimil -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 3 (1987), s. 190
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium o hnědouhelných pánvích v saském Freiberku / Burda, Jiří, Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 2 (1996), s. 106
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium o impaktových strukturách Fenoskandie / Vrána, Stanislav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66 (1991), s. 319
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium o krasu sudetské soustavy v Králíkách 1981 / Demek, Jaromír, 1930- -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 87, č. 1 (1982), s. 72-73, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium o permokarbonské fauně v Bad Duerkheimu (SRN) / Zajíc, Jaroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 2 (1991), s. 104
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium o permokarbonské fauně v Hradci Králové / Zajíc, Jaroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 3 (1989), s. 189-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium o problémech komplexního studia horských krasových oblastí / Pučálka, Radomil -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 25, č. 1 (1988), s. 78-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium o triasové stratigrafii / Siblík, Miloš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1992), s. 61
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozium o zlatě v rozvojových zemích / Roos, Emil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 4 (1990), s. 122-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Sympozjum na temat zastosowania metod matematycznych w geologii: The Mining Příbram in the Science and Technique, The International Section on Mathematical Methods in Geology - Praga, Czechy, 09-14.10.1995 / Mastej, Wojciech -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 44, č. 1 (1996), s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Syn- and Post-Sedimentary Tectonics of the Most Basin (Ohře Rift, Czech Republic); Insights from Reflection-Seismic Data / Hubatka, František, Rajchl, Michal, Uličný, David -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 86-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Syn- to post-thickening extension in the Variscan Belt of Western Europe: Modes and structural consequences / Brun, Jean-Pierre, Burg, Jean-Pierre, Van den Driessche, Jean -- In: Géologie de la France -- ISSN 0246-0874 -- No. 3 (1994), p. 33-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Syn-collisional extension in the West/East Sudetes boundary zone (NE Bohemian Massif): structural and metamorphic record in the Jegłowa Beds from the Strzelin Massif (East Fore-Sudetic Block) / Mazur, Stanisław, Szczepański, Jacek -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Vol. 233, no. 3 (2004), p. 297-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Syn-convergent high-temperature metamorphism in the Variscides: a discussion of potential heat sources / Blankenburg, F., von, Finger, Friedrich, Henk, A., Schaltegger, Urs, Zulauf, Gernold -- In: Geological society special publication -- ISSN 0305-8719 -- Vol. 179 (2000), p. 387-399
Zdroj: ČGS (UNM)
Syn-Lithification Tectonic Deformation in the Flysch of the Western Outer Carpathians(Poland) / Oszczypko, Nestor, Piekarska, Ewa, Tokarski, Antoni -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [30]
Zdroj: ČGS (UNM)
Syn-tectonic Emplacement of Island-Arc Calc-Alkaline Magmas during Oblique Transpression: SE Margin of the Teplá-Barrandian Zone (Bohemian Massif) / Hrouda, František, Schulmann, Karel, Žák, Jiří -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 13 (2001), p. 127-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Synalov. Krajinně-ekologické podklady pro péči o harmonickou kulturní krajinu / Lacina, Jan -- In: Veronica. Časopis ochránců přírody -- Roč. 8, 4. zvláštní vydání (1994), s. 51-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Synchirocrinus cf. hanusi Prokop, 1970 from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Barrandian, Bohemia) / Petr, Václav, Prokop, Rudolf J. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 164, no. 1-4 (1995), p. 75-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Synchirocrinus cf. hanusi Prokop, 1970 z koněpruských vápenců barrandienského spodního devonu