Listování
od 

Syndepositional Geometry and Post-Depositional Deformation of the Krkonoše Piedmont Basin: A Preliminary Model / Grygar, Radomír, Martínek, Karel, Uličný, David -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 101-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Syndrom urbanizovaných toků a nový pohled na revitalizaci městských toků / Caletková, Jana, Handová, Zdena, Komínková, Dana, 1971-, Nábělková, Jana, 1971- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 57, č. 2 (2007), s. 39-42
Zdroj: ČGS (UNM)
The synecology of modern insect terrestrial bioerosion, Czech Republic / Mikuláš, Radek -- In: 2nd International Bioerosional Workshop -- s. 48-49
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Synergetic Effect of Chemical Structure and Maceral Composition of Hard Coals on their Technological Properties / Buchtele, Jaroslav -- In: The International Conference on Enviroment, Energy, and Society Schaumburg and Carbondale. Illinois -- s. 15-20
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Synergetics and articulation of geography / Květ, Radan -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Vol. 33 (1994), p. 37-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Synmetamorficzna mylonityzacja w ortognejsach Gór Bystrzyckich
Synmetamorphic penetrative mylonitization in orthogneisses of the Bystrzyca Mts., Sudetes / Żelaźniewicz, Andrzej -- In: Acta geologica polonica -- ISSN 0001-5709 -- Vol. 34, no. 1-2 (1984), p. 111-130, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Synopsis of graphic representation of coals, transition rocks and rocks
A synopsis of the Teleost taxa (otoliths) from the Pouzdřany Formation (West Carpathians, Pouzdřany Unit, Early Oligocene) / Brzobohatý, Rostislav, Krhovský, Jan, 1947- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Vol. 43, no. 2 (1998), p. 279-289
Zdroj: ČGS (UNM)
Synopsis von Spaltspuren- und Kalium-Argon-Datierungen an Ries-Impaktgläsern und Moldaviten / Jessberger, E. K., Kunz, J., Lange, Jan-Michael, Storzer, D. -- In: Süddeutsche Grossscholle : Materialien zur 4. Jahrestagung, Nördlingen, 14.-19.07.1995 -- s. 79-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Synoptic geological maps of the scales - 1: 200 000, 1: 500 000
Synoptic situations and pollutant concentrations in fog water samples from the Milešovka Mt. / Fišák, Jaroslav, Řezáčová, Daniela, Tesař, Miroslav, 1956-, Weignerová, V. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 48, no. 2 (2004), p. 469-481
Zdroj: ČGS (UNM)
Synoptic stratigraphic table of the Permo-Carboniferous of the Kladno-Rakovník Basin
Synoptical engineering geological map of Slovakia in 1:200,000 scale
Synsedimentacionnyje elevacii i depressii predkul'mskogo osnovanija na vostočnoj okraine Nizkogo Jesenika
Synsedimentární elevace a deprese předkulmského podkladu na východním okraji Nízkého Jeseníku / Zapletal, Jan, 1939- -- In: Časopis Slezského muzea. série A -- Roč. 37, č. 1 (1988), s. 51-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Synsedimentární porušení lochkovského souvrství v Podolském profilu : (12-24 Praha) / Röhlich, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 (2010), s. 43-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Synsedimentary distortion of the Lochkov Formation in the Podolí section : (12-24 Praha)
Synsedimentary elevation and depression of the preculmian basement on the eastern edge of Nízký Jeseník Mts.
Syntectonic Emplacement of Leucogranitic Magma during Oblique Transpression: the Boundary between the Vepor and Gemer Units (West Carpathians) / Košler, Jan, 1965-, Kratinová, Zuzana, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 50
Zdroj: ČGS (UNM)