Listování
od 

Syntéza a vlastnosti geopolymerů / Perná, Ivana -- In: Silikátový zpravodaj -- -, č. 1 (2005), s. 15-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Syntéza drahých kamenů / Rykl, Drahoš -- In: O drahých kamenech -- s. 34-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Syntéza geomorfologického vývoje jižní části písecké pahorkatiny
Syntéza, krystalová struktura a transportní vlastnosti skutterudické fáze CoSn1.5Se1.5
Syntézy a použití monokrystalů (Variant.)
Synthesis and characterization of magnetic poly(glycidyl methacrylate) microspheres / Frederichs, T., Horák, Daniel, Kapička, Aleš, Petrovský, Eduard -- In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials -- Roč. 311, č. 2 (2007), s. 500-506
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Synthesis and crystal structure of (Ag,Pd)22Se6 / Chareev, Dmitriy, Drahokoupil, Jan, Kristavchuk, Alexandr, Laufek, František, Voronin, Michail, Vymazalová, Anna -- In: Powder Diffraction -- ISSN 0885-7156 -- Roč. 28, č. 1 (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Synthesis and crystal structure of CoGeTe and CoSn1.5Te1.5 / Laufek, František, Navrátil, Jiří, Plášil, Jakub -- In: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology -- ISBN 1211 5894 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Synthesis and crystal structure of PdSnTe / Drábek, Milan, Laufek, František, Navrátil, Jiří, Plášil, Jakub, Plecháček, Tomáš, Vymazalová, Anna -- In: Journal of Alloys and Compounds -- ISSN 0925-8388 -- Roč. 468, č. 1-2 (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Synthesis and crystal structure of the feldspathoid CsAlSiO4: An open-framework silicate and potential nuclear waste disposal phase / Drábek, Milan, Gatta, G. Diego, Klaska, R., Rieder, Milan, 1940-, Rotiroti, N., Weiss, Zdeněk, 1942-, Zanazzi, Pier Francesco -- In: American mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Vol. 93, no. 7 (2008), p. 988-995
Zdroj: ČGS (UNM)
Synthesis and crystal structure of the feldspathoid CsAlSiO4: An open-framework silicate and potentil nuclear waste disposal pahse / Drábek, Milan, Gatta, D., Klaska, R., Rieder, Milan, Rotiroti, N., Weiss, Z., Zanazzi, P. -- In: The American Mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Roč. 93, č. 7/2008 (2008), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Synthesis and evaluation of organovermiculite-polypropylene nanocomposites / Barabaszová, K., Matějka, V., Měřínská, D., Plevová, Eva, Simha Martynková, G., Valášková, M. -- In: Annual Proceedings of Science and Technology at VŠB-TUO -- Roč. 2, - (2008), s. 148-151
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Synthesis and Rietveld refinement of skutterudite-related phase CoSn_1.5 Te_1.5 / Goliáš, Viktor, Laufek, František, Navrátil, Jan -- In: Powder Diffraction -- ISSN 0885-7156 -- Roč. 2008, č. 24 (2008), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Synthesis and Rietveld refinement of skutterudite-related phase CoSn1.5Te1.5 / Goliáš, Viktor, Laufek, František, Navrátil, Jiří -- In: Powder Diffraction -- ISSN 0885-7156 -- Roč. 23, č. 1 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Synthesis and Rietveld refinement of the ternary skutterudite RuSb2Te / Laufek, František, Navrátil, Jiří -- In: Powder Diffraction -- ISSN 0885-7156 -- Roč. 26, č. 4 (2011), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Synthesis and structure of single-crystal marcasite / Drábek, Milan, Rieder, Milan -- In: Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge, vol. 1 -- ISSN 0925-8388 -- Roč. 493, č. březen (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Synthesis, crystal structure and transport properties of skutterudite-related CoSn1.5Se1.5 / Drašar, Čeněk, Drašar, Čestmír, Laufek, František, Navrátil, Jiří, Plášil, Jakub, Plecháček, Tomáš -- In: Journal of Alloys and Compounds -- ISSN 0925-8388 -- Roč. 479, č. 1-2 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- NM
Synthesis of curable siloxane and silazane resins and their conversion into nanostructured silicon oxycarbide glasses and foams / Chlup, Zdeněk, Černý, Martin, Dlouhý, Ivo, Glogar, Petr, Havelcová, Martina, Kozák, Vladislav, Strachota, Adam, Sucharda, Zbyněk, Šlouf, Miroslav -- In: Book of Abstracts -- P106
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Synthesis of nanocrystalline magnetite by mechanical alloying of iron and hematite / Alcala, M. D., Criado, J. M., Grygar, Tomáš, Nejezchleba, Martin, Petrovský, Eduard, Real, C., Šubrt, Jan -- In: Journal of Materials Science -- Roč. 39, č. 7 (2004), s. 2365-2370
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ