Listování
od 

Synthesis of sintered mullite under decreased temperature / Kupka, František -- In: Proceedings : symposium New mineral raw materials (NEMIRAM) -- s. 119-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Synthesis of the geomorphological development in the southern part of the Písecká pahorkatina (Hilly land) / Balatka, Břetislav, 1931-, Přibyl, Václav -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 31, no. 2 (1996), p. 97-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Synthetic Kotulskite - Pd(Te,Sn) solid solution / Drábek, Milan, Vymazalová, Anna -- In: Understanding the genesis of ore deposits to meet the demands of the 21st century: 12th Quadrennial IAGOD symposium 2006 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Synthetic palladium tellurides, their structures and mineralogical significance / Drábek, Milan, Vymazalová, Anna -- In: Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge, vol. 2 -- ISBN 3-540-27975-8 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Synthetic precious stones based on corundum varieties
Synthetic schreibersites (Fe,Ni)3P: Iron and nickel distribution in non-equivalent sites of their crystal structure / Drábek, Milan, Skála, Roman -- In: Materials structure in chemistry, biology, physics and technology -- ISSN 1211-5894 -- Roč. 6, č. 1 (1999), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Synthetic zeolites improving the physical-chemical properties of the soil system / Hrozinková, A., Kovanda, František, Králová, Marie, Růžek, P. -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 37, no. 1-2 (1993), p. 187-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Synthetische seismogramme für anisotrope Medien mit Störungsrechnung / Gajewski, D., Pšenčík, Ivan, Zillmer, M. -- In: 56. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft -- s. 146
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Syringomorpha Nilssoni (Torell) aus den Inlandeisablagerungen in Nordmähren (ČSSR)
Syringomorpha Nilssoni (Torell) iz lednikovych otloženij severnoj Moravii (ČSSR)
Syringomorpha Nilssoni (Torell) z ledovcových uloženin severní Moravy (ČSSR) / Gába, Zdeněk, 1939-, Pek, Ilja -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Č. 22 (1983), s. 21-28
Zdroj: ČGS (UNM)
A system approach in the modelling of natural groudwater resources
Systém bazálního monitoringu půd v chráněných územích / Sáňka, Milan -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 60-64
Zdroj: ČGS (UNM)
System CAD for creation of geological coal seam models
System calibration and calibration data / Plešinger, Axel -- In: ESC 25th General Assembly. Training Course for Young Seismologists -- s. -
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The system Fe-Nb-S and its geological implications / Böhmová, Vlasta, Drábek, Milan, Hybler, Jiří, Rieder, Milan -- In: Canadian Mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Roč. 48, č. 5 (2010), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Systém grafických značek uhlí a hornin pro vykreslování dokumentace uhelné sloje
Systém grafických značek uhlí a přechodných hornin pro vykreslování dokumentace uhelné sloje / Honěk, Josef, Hoňková, Kerstin, Staněk, František -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 74, č. 2 (1999), s. 233-242
Zdroj: ČGS (UNM)
The system H20-CO2-NaCL in natural conditions of the Slaný basin / Kolář, P., Martinec, Petr -- In: Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration -- s. 89-92
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Systém hodnocení kvality důlních a povrchových vod v oblasti Stráž pod Ralskem-Hamr / Anděl, Petr, 1953- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Čištění a využití důlních a průmyslových vod -- s. 103-110
Zdroj: ČGS (UNM)