Listování
od 

Synthetic zeolites improving the physical-chemical properties of the soil system / Hrozinková, A., Kovanda, František, Králová, Marie, Růžek, P. -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 37, no. 1-2 (1993), p. 187-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Synthetische seismogramme für anisotrope Medien mit Störungsrechnung / Gajewski, D., Pšenčík, Ivan, Zillmer, M. -- In: 56. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft -- s. 146
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Syringomorpha Nilssoni (Torell) aus den Inlandeisablagerungen in Nordmähren (ČSSR)
Syringomorpha Nilssoni (Torell) iz lednikovych otloženij severnoj Moravii (ČSSR)
Syringomorpha Nilssoni (Torell) z ledovcových uloženin severní Moravy (ČSSR) / Gába, Zdeněk, 1939-, Pek, Ilja -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Č. 22 (1983), s. 21-28
Zdroj: ČGS (UNM)
A system approach in the modelling of natural groudwater resources
Systém bazálního monitoringu půd v chráněných územích / Sáňka, Milan -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 60-64
Zdroj: ČGS (UNM)
System CAD for creation of geological coal seam models
System calibration and calibration data / Plešinger, Axel -- In: ESC 25th General Assembly. Training Course for Young Seismologists -- s. -
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The system Fe-Nb-S and its geological implications / Böhmová, Vlasta, Drábek, Milan, Hybler, Jiří, Rieder, Milan -- In: Canadian Mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Roč. 48, č. 5 (2010), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Systém grafických značek uhlí a hornin pro vykreslování dokumentace uhelné sloje
Systém grafických značek uhlí a přechodných hornin pro vykreslování dokumentace uhelné sloje / Honěk, Josef, Hoňková, Kerstin, Staněk, František -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 74, č. 2 (1999), s. 233-242
Zdroj: ČGS (UNM)
The system H20-CO2-NaCL in natural conditions of the Slaný basin / Kolář, P., Martinec, Petr -- In: Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration -- s. 89-92
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Systém hodnocení kvality důlních a povrchových vod v oblasti Stráž pod Ralskem-Hamr / Anděl, Petr, 1953- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Čištění a využití důlních a průmyslových vod -- s. 103-110
Zdroj: ČGS (UNM)
System informacji geograficznej w Karkonoskim Parku Narodowym / Baranowski, Marek, Cieślakiewicz, Dorota, Jała, Zygmunt, Raj, Andrzej, Rusztecka, Monika, Seńkowski, Cezary -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 41/2 (2004), s. 576-584
Zdroj: ČGS (UNM)
Systém kontrol výsledků chemických analýz litogeochemických vzorků na akci Staré Ransko / Holub, Milan -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 12 (1984), s. 23-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Systém kontroly hermetičnosti podzemního zásobníku plynu LAB / Dorda, Otakar, Fiala, Miloš, Kalina, Jaroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 27, č. 1 (1982), s. 109-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Systém mapové a dokumentační databáze sesuvů v ČGS / Baroň, Ivo, Bíl, Michal, Bílová, Martina, Kašperáková, Dagmar, Krejčí, Oldřich, Moravcová, Olga, Petrová, Vladimíra, Šikula, Jan -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference -- 4
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Systém na podporu rozhodování o efektivnosti dobývání velmi nízkých slojí / Klimeš, Cyril -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 3 (1989), s. 97-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Systém napouštění plynu k hmotnostnímu spektrometru MI 1201 pro dvoupaprskovou metodu měření izotopových poměrů / Gottstein, Ottomar -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 271-273
Zdroj: ČGS (UNM)