Listování
od 

System informacji geograficznej w Karkonoskim Parku Narodowym / Baranowski, Marek, Cieślakiewicz, Dorota, Jała, Zygmunt, Raj, Andrzej, Rusztecka, Monika, Seńkowski, Cezary -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 41/2 (2004), s. 576-584
Zdroj: ČGS (UNM)
Systém kontrol výsledků chemických analýz litogeochemických vzorků na akci Staré Ransko / Holub, Milan -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 12 (1984), s. 23-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Systém kontroly hermetičnosti podzemního zásobníku plynu LAB / Dorda, Otakar, Fiala, Miloš, Kalina, Jaroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 27, č. 1 (1982), s. 109-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Systém mapové a dokumentační databáze sesuvů v ČGS / Baroň, Ivo, Bíl, Michal, Bílová, Martina, Kašperáková, Dagmar, Krejčí, Oldřich, Moravcová, Olga, Petrová, Vladimíra, Šikula, Jan -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference -- 4
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Systém na podporu rozhodování o efektivnosti dobývání velmi nízkých slojí / Klimeš, Cyril -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 3 (1989), s. 97-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Systém napouštění plynu k hmotnostnímu spektrometru MI 1201 pro dvoupaprskovou metodu měření izotopových poměrů / Gottstein, Ottomar -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 271-273
Zdroj: ČGS (UNM)
The system Ni-Sb-Te at 400°C / Drábek, Milan, Laufek, František, Skála, Roman -- In: Canadian Mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Roč. 48, č. 5 (2010), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
System of checking the results of chemical analyses of lithogeochemical samples in the Staré Ransko operation
The system of conservation and popularization of geological heritage in the Czech Republic / Budil, Petr, Lorencová, Markéta -- In: IV International Symposium ProGEO on the Conservation of the Geological Heritage. Abstracts -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
System of Rock Blasting in Boreholes Diameter more than 100 mm as a Rockburst Prevention Measure / Dvorský, P., Koníček, Petr, Przeczek, A. -- In: Górnicze zagrozenia naturalne 2005 /12./. 12 -- S. 253-269
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
A system of rock burst prevention in Czechoslovakia / Firla, V., Riegl, V., Takla, Georges -- In: Rock mechanics in Czechoslovakia -- ISBN s. 17-23 -- s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
System of symbols for coal and transitional rocks to facilitate graphic documentation of a coal seam
The system Os-Mo-S / Drábek, Milan, Rieder, Milan -- In: Canadian Mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Roč. 46, č. 5 (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The system Os-Mo-S / Drábek, Milan, 1946-, Rieder, Milan, 1940- -- In: Canadian mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Vol. 46, no. 5 (2008), p. 1297-1303
Zdroj: ČGS (UNM)
Systém Pd-Sn-Te a jeho geologická aplikace - první výsledky
Systém pro řízení vypouštění důlních a odpadních vod / Čermáková, Hana, 1948-, Královcová, Jiřina, 1965-, Mužák, Jiří, Novák, Jan -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 10 (2004), s. 295-298
Zdroj: ČGS (UNM)
Systém řízení báze geologických dat / Fofonková, Zoja -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 7 (1982), s. 206-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Systém Sb-Te-Ni a jeho geologická aplikace / Drábek, Milan, Laufek, František, Skála, Roman -- In: Studentská geologická konference 2004 - sborník abstraktů -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Systém úpravy důlních vod na lokalitě Zlaté Hory jako součást útlumu a zahlazovaní následků hornické činnosti / Bernatík, Ladislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 4 (1999), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)