Listování
od 

Systematic problems of some genera in the superfamily Globotruncanacea Brotzen, 1942 / Salaj, Jozef, Štemproková-Jírová, Dana -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 47, no. 1-4 (2003), p. 143-149
Zdroj: ČGS (UNM)
A systematic revision of Selenopeltis (Trilobita: Odontopleuridae) with description of new material from the Ordovician Anti Atlas region, Morocco / Bruton, David L. -- In: Paläontologische Zeitschrift -- ISSN 0031-0220 -- Vol. 82, no. 1 (2008), p. 1-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Systematical Notes / Cicha, Ivan, 1932-, Popescu, Gheorghe, Rögel, Fred -- In: Abhandlungen der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft -- ISSN 0341-4116 -- Vol. 549 (1998), p. 69-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Systematické meření a předběžné hodnocení seismického kmitání vyvolaného důlní seismicitou v karvinské oblasti / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 2 -- s. 230-239
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Systematicko-morfologické spracovanie sporomorf z lunzských vrstiev a tmavých bridlic vrchného triasu z podložia viedenskej panvy
Systematics, morphology, and paleobiogeography of Lower Devonian tabulate coral epibionts: Hyostragulidae fam. nov. on hyolithids / Galle, Arnošt, Plusquellec, Y. -- In: Coral Research Bulletin -- ISSN 0945-7275 -- Roč. 7, - (2002), s. 53-64+2 pl.
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Systematics of the koneprusiine trilobites, with new taxa from the Silurian and Devonian of Laurentia / Adrain, Jonathan M., Chatterton, Brian D. E., Kloc, Gerald J. -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 82, no. 4 (2008), p. 657-675
Zdroj: ČGS (UNM)
Systematics of uranyl minerals
Systematika minerálů uranylu / Čejka, Jiří -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 76-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany-Dalešice a impaktů do okolní krajiny / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 23-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Systémové a legislativní postavení tvorby a ochrany životního prostředí v procesu geologický průzkum - příprava - dobývání ložisek nerostných surovin / Šponar, Petr -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 12 (1992), s. 418-423
Zdroj: ČGS (UNM)
Systems of Rock Blasting as a Rockburst Measure in the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin / Dvorský, P., Koníček, Petr -- In: Controlling Seismic Risk -- S. 493-496
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Systémy pro obce a města / René, Miloš -- In: CHIP -- Roč. 5, č. 8 (1995), s. 120-122
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Šachta Svornost v pos. Ognič pod Bilinoj i mestnaja miocenskaja flora
Šafárka - first palaeobotanical data of the character of Last Glacial vegetation and landscape in the West Carpathians (Slovakia) / Chromy, Pawol, Jankovská, Vlasta, 1942-, Nižnianská, Marta -- In: Acta palaeobotanica -- ISSN 0001-6594 -- Vol. 42, no. 1 (2002), p. 39-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Šance občanů odlehlých obcí jsou na trhu práce minimální / Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Rovnost -- Roč. 8, č. 37 (1998), s. 4
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚG
Šárecké údolí podává důkazy o vzniku života. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 99 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Šatov Wine Cellar: South Moravian vines and the geological settings / Suk, Miloš -- In: Field Trip Guide of the 15th CCMP -- s. [22-24]
Zdroj: ČGS (UNM)
Ščëločnyje metally (K, Na, Rb, Li) i Mg v processe ščëločnogo metasomatoza vulkaničeskich porod srednej Slovakii
Šedesát let Ing. Josefa Zajíce, CSc. / Zeman, Miroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 59, č. 6 (1984), s. 373-374
Zdroj: ČGS (UNM)