Listování
od 

Těžba živců a krajina v Českém lese / Novák, Luboš, Suček, Pavel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice / Kaňka, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 11 (2008), s. 11-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžební otvírka ložiska Tengiz v Kazachstánu / Melichar, Miroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 38, č. 4 (1993), s. 253-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžká ztráta české vědy o vulkanitech / Fediuk, František, 1929- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 10 (2010), s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké kovy a arzen v plaveninách v profilu Labe-Děčín / Nesměrák, Ivan -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 51, no. 2 (2003), p. 122-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké kovy v drobných městských tocích a jejich význam / Komínková, Dana, 1971-, Nábělková, Jana, 1971- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 59, č. 6 (2009), s. 217-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké kovy v nivě středního Labe / Lellák, Jan -- In: Labe, řeka současnosti a budoucnosti -- s. 20-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké kovy v povodí Odry / Šajer, Jiří -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 42, č. 2 (2000), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké kovy v půdách ČR a stupeň jejich kontaminace / Němeček, Jan, Podlešáková, Eliška -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky / Malec, Jan, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 50-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké kovy v sedimentech řeky Ploučnice / Buňatová, Václava, Kühn, Jiří -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 135-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké minerály - závažný zdroj znečištění sklářských písků / Prachař, Ivan -- In: Sborník geologických věd. Technologie, geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Roč. 24 (1989), s. 143-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké minerály aluviálních náplavů Sedlovského potoka na Kolínsku (13-32 Kolín) / Běhal, Zdeněk, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 157-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké minerály fluviálních sedimentů v západní macošské větvi Amatérské jeskyně (24-23 Protivanov) / Vít, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké minerály kenozoika Brněnska - možnosti a úskalí interpretací / Otava, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Těžké minerály od Sudějova / Běhal, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 4 (2006), s. 262-264
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké minerály v uloženinách Dyje a povodeň v roce 2002 / Šmerda, Jaroslav -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 7 (2007), s. 5-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké minerály ve sprašovém profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice) / Cílek, Václav, jr. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 4-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké minerály ve sprašovém profilu v Dolních Věstonicích. Heavy metals in the Dolní Věstonice loess profile / Cílek, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996 -- ISBN 80-210-1564-0 -- s. 4-7
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Těžké minerály ve würmských sedimentech jeskyně Kůlna, Moravský kras (24-23 Protivanov) / Kvítková, Lenka, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)