Listování
od 

Těžba břidlicového plynu hydraulickým štěpením / Eisner, Leo -- In: Břidlicový plyn. Energetická revoluce? -- S. 27-35
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Těžba černého, hnědého uhlí a lignitu ve světě v letech 1986-1992 / Hájek, L. -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 11 (1994), s. 444-446
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba fluorit-barytových ložisek v ČR / Fengl, Milan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- s. 1-14, D 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba fosfátových hlín v jeskyních Moravského krasu / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 3 (1987), s. 91
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba grafitu a kras v Českokrumlovské vrchovině / Panoš, Vladimír, 1922-2002, Pučálka, Radomil -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 95, č. 1 (1990), s. 1-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba hnědého uhlí a územní limity při úpatí Krušných hor / Marek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 10 (1998), s. 325-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba hnědého uhlí (lignitu) ve Spolkové republice Německo v roce 2012 / Svoboda, Petr, 1956- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2013), s. 41-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba hnědého uhlí v NSR / Klimecká, Vlasta -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 2 (1986), s. 133-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba jílových materiálů a ochrana životního prostředí / Kremer, Jiří, Pavlíčková, Jitka -- In: Sklář a Keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 46, č. 10 (1996), s. 250-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba kamenného uhlí na schwarzenberském báňském majetku v okolí Kroučové a Kounova od 1.pol. 19.století až do znárodnění v roce 1946 / Smolková, Anna -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 21 -- Roč. 122 (1991), s. 187-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba karbonátů s ohledem na paleontologické nálezy / Pavelka, Josef -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba kovů platinové skupiny a jejich užití / Petránek, Jan, 1922- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 300-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba křídových slepenců v SPR "Kamenná hůra" na Jičínsku / Cílek, Václav, jr. -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 14, č. 10 (1989), s. 620
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba ložisek nerostných surovin - věc veřejná / Kadlec, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 5 (1997), s. 155-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba metanu z uhelných ložisek - analýza provedení těžebních vrtů / Lubaš, Jan, Rado, Robert -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 44, č. 1-2 (1999), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba metanu z uhelných slojí metodou hydraulického štěpení vrty z povrchu / Janša, Jiří -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 8 (1992), s. 288-289
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba na vrchu Tlustec v Ralské pahorkatině / Cílek, Václav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 58, č. 1 (2003), s. 15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Těžba nerostných surovin a krajinné rekultivace / Roubíček, Václav -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek úvodní, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-01-0 -- s. 272-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba nerostných surovin a územní plánování - posuzování vzájemných vlivů u ložisek cementářských surovin Hády a Lesní lom / Galla, Tomáš, Matoušek, Alois, Pavelka, Josef -- In: Brno a geologie : sborník příspěvků -- s. 32.35
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba nerostných surovin a životní prostředí na okrese Beroun / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 18 (1993), s. 35-39
Zdroj: ČGS (UNM)