Listování
od 

Těžba kamenného uhlí na schwarzenberském báňském majetku v okolí Kroučové a Kounova od 1.pol. 19.století až do znárodnění v roce 1946 / Smolková, Anna -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 21 -- Roč. 122 (1991), s. 187-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba karbonátů s ohledem na paleontologické nálezy / Pavelka, Josef -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba kovů platinové skupiny a jejich užití / Petránek, Jan, 1922- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 300-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba křídových slepenců v SPR "Kamenná hůra" na Jičínsku / Cílek, Václav, jr. -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 14, č. 10 (1989), s. 620
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba ložisek nerostných surovin - věc veřejná / Kadlec, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 5 (1997), s. 155-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba metanu z uhelných ložisek - analýza provedení těžebních vrtů / Lubaš, Jan, Rado, Robert -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 44, č. 1-2 (1999), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba metanu z uhelných slojí metodou hydraulického štěpení vrty z povrchu / Janša, Jiří -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 8 (1992), s. 288-289
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba na vrchu Tlustec v Ralské pahorkatině / Cílek, Václav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 58, č. 1 (2003), s. 15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Těžba nerostných surovin a krajinné rekultivace / Roubíček, Václav -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek úvodní, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-01-0 -- s. 272-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba nerostných surovin a územní plánování - posuzování vzájemných vlivů u ložisek cementářských surovin Hády a Lesní lom / Galla, Tomáš, Matoušek, Alois, Pavelka, Josef -- In: Brno a geologie : sborník příspěvků -- s. 32.35
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba nerostných surovin a životní prostředí na okrese Beroun / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 18 (1993), s. 35-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba nerostných surovin na ložiskách Ongon Chairchan a Čulut Cagan Del / Žežulka, Jaroslav, 1931- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 6 (1984), s. 3 s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba nerostných surovin na ložisku Modoto / Žežulka, Jaroslav, 1931- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 3 (1984), s. 3 s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba nerostných surovin v Českém krasu / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 22 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba nerostných surovin v okolí Olomouce / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 1 (2014), s. 82-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba, odpady z těžby a jejich vliv na životní prostředí v České republice
Těžba plynu jedna z možností rozvoje hornické činnosti na dolech OKD / Gibesová, Beáta, Lát, Jindřich, 1926- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. 3 (2013), s. 4-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba plynu z plynonosných břidlic / Eisner, Leo -- In: Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy. 17. ročník -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Těžba polymetalických rud v Dolním Slezsku od 13. století do počátku 17. století
Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova / Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 168-176
Zdroj: ČGS (UNM)