Listování
od 

Těžba uhlí v České republice a v Evropské unii / Jirásek, Jakub, 1978-, Malečková, Veronika, Sivek, Martin, 1948- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. 3 (2013), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba uranu kyselým vyluhování a její dopad na životní prostředí
Těžba uranu loužením v severních Čechách a náprava jejích negativních důsledků pro životní prostředí / Tomas, Josef -- In: Zpravodaj Ministerstva životního prostředí -- ISSN 0682-9005 -- Roč. 5, č. 5 (1995), s. 6-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba uranu na historickém území Moravy a Slezska / Hájek, Antonín, 1944-, Michálek, Bedřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Č. 2 (2014), s. 16-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba uranu na Horažďovicku / Němec, Karel Jiří -- In: Nerostné bohatství Horažďovicka -- ISBN 80-238-5872-6 -- s. 58-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba uranu v Československu 1918-1945 jeko předstupeň těžby uranu na příbramsku / Urban, Jan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Příbramské báňské závody v dějinách hornictví -- s. 309-321
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba uranu v Dolní Rožínce probíhá již 50 let / Jež, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 10 (2007), s. 3
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba uranu v Horním Slavkově / Tomíček, Rudolf -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 29 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 167 (2000), s. 5-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba v oblasti Slavkovského lesa po roce 1945 / Iványi, Koloman -- In: Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- s. 60-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba vápence a ochrana životního prostředí / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 131-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba zinkových rud na Merklínsku / Hofmann, Gustav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 26 -- Roč. 139 (1995), s. 26-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba zlata na horním toku řeky Blanice / Sova, František -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 12 (1987), s. 55-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba zlata na Manětínsku / Rovnerová, Taťána -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Č. 12 (2012), s. 107-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost / Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 31 (180), s. 29-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba zlata v druhé polovině 17. století ve Zlatých Horách / Večeřa, Josef -- In: Archeologia technica -- ISBN 80-86413-27-6 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Těžba zlata v historii českých zemí / Morávek, Petr, 1936- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 11-12 (2009), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba zlata ve Zlatých Horách 1653-1720 / Večeřa, Josef -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 2 (1996), s. 58-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy) / Litochleb, Jiří, 1948-, Palatý, Tomáš, Sejkora, Jiří, 1968-, Šimon, Miroslav -- In: Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací -- ISBN 978-80-903588-4-3 -- s. 10-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba železných rud na Krušné hoře u Berouna / Mencl, Jiří -- In: Přehled dějin rudného hornictví na území Českolslovenska (1987), s. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba živců a krajina v Českém lese / Novák, Luboš, Suček, Pavel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)