Listování
od 

Těžba vápence a ochrana životního prostředí / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 131-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba zinkových rud na Merklínsku / Hofmann, Gustav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 26 -- Roč. 139 (1995), s. 26-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba zlata na horním toku řeky Blanice / Sova, František -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 12 (1987), s. 55-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba zlata na Manětínsku / Rovnerová, Taťána -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Č. 12 (2012), s. 107-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost / Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 31 (180), s. 29-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba zlata v druhé polovině 17. století ve Zlatých Horách / Večeřa, Josef -- In: Archeologia technica -- ISBN 80-86413-27-6 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Těžba zlata v historii českých zemí / Morávek, Petr, 1936- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 11-12 (2009), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba zlata ve Zlatých Horách 1653-1720 / Večeřa, Josef -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 2 (1996), s. 58-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy) / Litochleb, Jiří, 1948-, Palatý, Tomáš, Sejkora, Jiří, 1968-, Šimon, Miroslav -- In: Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací -- ISBN 978-80-903588-4-3 -- s. 10-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba železných rud na Krušné hoře u Berouna / Mencl, Jiří -- In: Přehled dějin rudného hornictví na území Českolslovenska (1987), s. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba živců a krajina v Českém lese / Novák, Luboš, Suček, Pavel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice / Kaňka, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 11 (2008), s. 11-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžební otvírka ložiska Tengiz v Kazachstánu / Melichar, Miroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 38, č. 4 (1993), s. 253-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžká ztráta české vědy o vulkanitech / Fediuk, František, 1929- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 10 (2010), s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké kovy a arzen v plaveninách v profilu Labe-Děčín / Nesměrák, Ivan -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 51, no. 2 (2003), p. 122-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké kovy v drobných městských tocích a jejich význam / Komínková, Dana, 1971-, Nábělková, Jana, 1971- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 59, č. 6 (2009), s. 217-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké kovy v nivě středního Labe / Lellák, Jan -- In: Labe, řeka současnosti a budoucnosti -- s. 20-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké kovy v povodí Odry / Šajer, Jiří -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 42, č. 2 (2000), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké kovy v půdách ČR a stupeň jejich kontaminace / Němeček, Jan, Podlešáková, Eliška -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky / Malec, Jan, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 50-57
Zdroj: ČGS (UNM)