Listování
od 

Těžké minerály aluviálních náplavů Sedlovského potoka na Kolínsku (13-32 Kolín) / Běhal, Zdeněk, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 157-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké minerály fluviálních sedimentů v západní macošské větvi Amatérské jeskyně (24-23 Protivanov) / Vít, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké minerály kenozoika Brněnska - možnosti a úskalí interpretací / Otava, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Těžké minerály od Sudějova / Běhal, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 4 (2006), s. 262-264
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké minerály v uloženinách Dyje a povodeň v roce 2002 / Šmerda, Jaroslav -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 7 (2007), s. 5-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké minerály ve sprašovém profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice) / Cílek, Václav, jr. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 4-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké minerály ve sprašovém profilu v Dolních Věstonicích. Heavy metals in the Dolní Věstonice loess profile / Cílek, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996 -- ISBN 80-210-1564-0 -- s. 4-7
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Těžké minerály ve würmských sedimentech jeskyně Kůlna, Moravský kras (24-23 Protivanov) / Kvítková, Lenka, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy) : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín / Dolníček, Zdeněk, Janál, Jiří, Kropáč, Kamil -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 91-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké minerály z potočních náplavů v Železných horách / Moravec, Bohumil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 4 (2002), s. 274-276
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany
Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany (11-44 Nýřany) / Stárková, Marcela, Táborský, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 184-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžní věž Dolu Simson ve Zbýšově z roku 1902 - jediná technická památka Rosicko-oslavanského revíru / Plchová, Jarmila -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 37 (208), s. 38-43
Zdroj: ČGS (UNM)
A TFETI domain decomposition solver for elastoplastic problems / Čermák, M., Kozubek, T., Sysala, Stanislav, Valdman, J., Valdman, Jan -- In: Applied Mathematics and Computation -- Roč. 231, č. 1 (2014), s. 634-653
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
TGA and DSC Characteristics of Copyrolysis of Plastics with Coal / Brožová, Zuzana, Náhunková, Jana, Straka, Pavel -- In: Proceedings - The 2nd International Symposium on Feedstock Recycling of Plastics and Other Innovative Plastics Recycling Techniques -- s. A13-1-A13-4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Th and U contents in heavy mineral concentrates and their impact on geology and environmental hazards
Thallium / Trebichavský, Jan -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 15, č. 4 (1983), s. 11-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Thallium dynamics in contrasting light sandy soils-Soil vulnerability assessment to anthropogenic contamination / Chrastný, Vladislav, Drábek, Ondřej, Drahota, Petr, Galušková, Ivana, Grygar, Tomáš, Komárek, Michael, Tejnecký, Václav, Vaněk, Aleš -- In: Journal of Hazardous Materials -- ISSN 0304-3894 -- Roč. 173, č. 1-3 (2010), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Thallium dynamics in contrasting light sandy soils-Soil vulnerability assessment to anthropogenic contamination / Chrastný, V., Drábek, O., Drahota, Petr, Galušková, I., Grygar, Tomáš, Komárek, M., Tejnecký, V., Vaněk, A. -- In: Journal of Hazardous Materials -- ISSN 0304-3894 -- Roč. 173, 1/3 (2010), s. 717-723
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Thallium dynamics in contrasting light sandy soils-Soil vulnerability assessment to anthropogenic contamination / Chrastný, Vladislav, Drábek, Ondřej, Drahota, Petr, Galušková, Ivana, Grygar, Tomáš, Komárek, Michael, Tejnecký, Václav, Vaněk, Aleš -- In: Journal of Hazardous Materials -- ISSN 0304-3894 -- Roč. 173, č. 1-3 (2010), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF