Listování
od 

Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika / Buriánek, David, Otava, Jiří, 1950- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 92 (2007), s. 143-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika) / Fojt, Bohuslav, Fojt, Bohuslav, 1929-, Kopa, Dušan, Kopa, Dušan, 1935- -- In: Časopis Slezského zemského muzea, série A -- ISSN 1211-3026 -- Roč. 52, č. 3 (2003), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MU, PřF
Tři slavná jména na hudebním tisku / Mikulášová, Ludmila -- In: Musicalia -- ISSN 1803-7828 -- Roč. 1, č. 1-2 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Tři typické horniny staveb a drobných plastik v Národním parku Podyjí / Šmerda, Jaroslav -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 2 (1999), s. 14-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Tři typy skarnů v severní části moldanubika a způsoby jejich vzniku
Tři typy zrudnění z Nové Vsi u Rýmařova / Fojt, Bohuslav, 1929- -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 51
Zdroj: ČGS (UNM)
Třicet let geomorfologie v ČSAV / Balatka, Břetislav, 1931- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 1 (1983), s. 38
Zdroj: ČGS (UNM)
Třicet let geomorfologie v ČSAV / Přibyl, Jan -- In: Geografický výzkum v Československé akademii věd 1952-1982 . Vědecké symposium . Sborník příspěvků -- s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Třicet let Katedry paleontologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (1952-1982) / Pokorný, Vladimír, 1922-1989 -- In: Sborník referátů přednesených na konferenci k 20. výročí Ústavu geologických věd a k 30. výročí kateder geologických oborů -- s. 80-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Třicet let od mimořádného úspěchu naší geologie / Krauter, Mojmír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11/12 (1993), s. 373-374
Zdroj: ČGS (UNM)
Třicet let těžební činnosti K.P. Uranové doly Dolní Rožínka / Halamka, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 7 (1987), s. 183-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Třicetiletá historie těžby přírodních uhlovodíků v ložiskové oblasti Hrušky (1959-1989) / Buchta, Štěpán -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 439-464
Zdroj: ČGS (UNM)
Třídění fluviálních štěrků v jeskyních Moravského krasu metodou sdružovací analýzy (24-23, Protivanov, 24-41, Vyškov) / Hypr, Dušan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 2-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Třírozměrné seismické měření ve Vídeňské pánvi v oblasti Lanžhot-Rabensburg / Ciprys, Vladimír, Kocák, Augustin, Novák, Josef -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 38, č. 4 (1993), s. 337-382
Zdroj: ČGS (UNM)
Třísložkové digitální seismografy na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC) / Holub, Karel, Knejzlík, Jaromír, Rušajová, Jana -- In: Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 176-189
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Die tschechische Bergbaugeschichte in Freilichtmuseen, in zugänglichen Bergwerken und Museen in der ČR
Der tschechische Geologe František Pošepný und seine Aszedenztheorie der Entstehung von Erzlagerstätten / Urban, Jan -- In: Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie -- ISSN 0368-9654 -- Nr. 58 (1983)
Zdroj: ČGS (UNM)
Tschermakite metamelagabbro from Ostrý vrch (contact of the Slapy apophysis of the Central Bohemian Pluton with the Jílové Zone)
Tschermakitické metamelagabro z Ostrého vrchu (kontakt slapského výběžku středočeského plutonu s jílovským pásmem) / Palivcová, Marie, Ulrych, Jaromír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 165-179
Zdroj: ČGS (UNM)
TSK 10: 10. Symposium Tektonik, Struktur- und Kristallingeologie, Aachen, 31.03.-02.04.2004 (Variant.)