Listování
od 

Třicet let geomorfologie v ČSAV / Přibyl, Jan -- In: Geografický výzkum v Československé akademii věd 1952-1982 . Vědecké symposium . Sborník příspěvků -- s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Třicet let Katedry paleontologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (1952-1982) / Pokorný, Vladimír, 1922-1989 -- In: Sborník referátů přednesených na konferenci k 20. výročí Ústavu geologických věd a k 30. výročí kateder geologických oborů -- s. 80-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Třicet let od mimořádného úspěchu naší geologie / Krauter, Mojmír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11/12 (1993), s. 373-374
Zdroj: ČGS (UNM)
Třicet let těžební činnosti K.P. Uranové doly Dolní Rožínka / Halamka, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 7 (1987), s. 183-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Třicetiletá historie těžby přírodních uhlovodíků v ložiskové oblasti Hrušky (1959-1989) / Buchta, Štěpán -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 439-464
Zdroj: ČGS (UNM)
Třídění fluviálních štěrků v jeskyních Moravského krasu metodou sdružovací analýzy (24-23, Protivanov, 24-41, Vyškov) / Hypr, Dušan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 2-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Třírozměrné seismické měření ve Vídeňské pánvi v oblasti Lanžhot-Rabensburg / Ciprys, Vladimír, Kocák, Augustin, Novák, Josef -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 38, č. 4 (1993), s. 337-382
Zdroj: ČGS (UNM)
Třísložkové digitální seismografy na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC) / Holub, Karel, Knejzlík, Jaromír, Rušajová, Jana -- In: Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 176-189
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Die tschechische Bergbaugeschichte in Freilichtmuseen, in zugänglichen Bergwerken und Museen in der ČR
Der tschechische Geologe František Pošepný und seine Aszedenztheorie der Entstehung von Erzlagerstätten / Urban, Jan -- In: Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie -- ISSN 0368-9654 -- Nr. 58 (1983)
Zdroj: ČGS (UNM)
Tschermakite metamelagabbro from Ostrý vrch (contact of the Slapy apophysis of the Central Bohemian Pluton with the Jílové Zone)
Tschermakitické metamelagabro z Ostrého vrchu (kontakt slapského výběžku středočeského plutonu s jílovským pásmem) / Palivcová, Marie, Ulrych, Jaromír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 165-179
Zdroj: ČGS (UNM)
TSK 10: 10. Symposium Tektonik, Struktur- und Kristallingeologie, Aachen, 31.03.-02.04.2004 (Variant.)
Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami / Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968-, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 150-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance / Bureš, Bohuslav, Litochleb, Jiří, 1948-, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 54, no. 1 (2009), p. 73-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Tsumoite and associated tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance / Bureš, Bohuslav, Litochleb, Jiří, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 54, č. 1 (2009), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Tsumoite (BiTe) from gold-bearing quartz veins at Bytíz-Staré hory near Příbram (central Bohemia)
T.sup.0./sup. peat-forming plant assemblage preserved in growth position by volcanic ash-fall: A case study from the Middle Pennsylvanian of the Czech Republic / Bek, Jiří, Bureš, J., Drábková, J., Feng, Z., Libertín, M., Opluštil, S., Pšenička, J., Šimůnek, Z., Wang, J. -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 89, č. 4 (2014), s. 773-813
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tubifexides Moravicus N.Ichnogen.N.SP. from karpatian sediments of northen Moravia (Czechoslovakia) / Novák, Zdeněk -- In: Západné Karpaty. Séria paleontológia -- ISSN 0139-7435 -- No. 11 (1986), p. 109-113, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Tubifexides Moravicus N.Ichnogen.N.SP. ze sedimentu karpatu severní Moravy (Československo)