Listování
od 

T. ŘÍDKOŠIL (ed.): Granát-pyrop / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 78, č. 1 (1999), s. 45-45
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ta povodeň neměla nastat / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 17, č. 15 (2006), s. 2-2
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tabanidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant Region
Table ronde internationale sur Montceu-Lesmines / Zajíc, Jaroslav, 1954- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 12 (1984), s. 360
Zdroj: ČGS (UNM)
Tabular planar cross-bedding in marine Cenomanian sandstones of Central Bohemia / Zelenka, Přemysl -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 68, no. 2 (1993), s. 59-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Tabulate corals of Ibarmaghian affinities in the Upper Emsian of Bohemia / Hladil, Jindřich, Plusquellec, Y. -- In: Geologica et Palaeontologica -- ISSN 0072-1018 -- Roč. 35, - (2001), s. 31-51
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tabulate corals of Ibarmaghian affinities in the Upper Emsian of Bohemia / Hladil, Jindřich, 1953-, Plusquellec, Yvec -- In: Geologica et palaeontologica -- ISSN 0072-1018 -- Vol. 35 (2001), p. 31-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Tabulate Corals of Ibarmaghian Affinities in the Uppermost Emsian of Bohemia / Hladil, Jindřich, Plusquellec, Y. -- In: North Gondwanan Mid-Palaeozoic Bioevent/Biogeography Patterns in Relation to Crustal Dynamics -- s. 26
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tabulatomorphs and stromatoporoids below and above the upper boundary of the Acanthopyge Limestone (Eifelian/Givetian transitional interval, Central Bohemia) / Hladil, Jindřich -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 68, č. 2 (1993), s. 27-42
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tabulatomorphs and stromatoporoids below and above the upper boundary of the Acantophyge Limestone (Eifelian/Givetian transitional interval, Central Bohemia) / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 68, no. 2 (1993), s. 27-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Tabulky pro rychlé kvantitativní stanovení minerálů ve šlichových vzorcích a ve vzorcích z drcených hornin / Horáková, Milada -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 6 (1982), s. 184
Zdroj: ČGS (UNM)
Tachloconcha gen.n. and Spirina Kayser, 1889, two additional Lower Palaeozoic gastropods with preserved retractor muscle attachment scars / Horný, Radvan J. -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 4 (2000), p. 415-426
Zdroj: ČGS (UNM)
The Tachlovice Fault - a well documented thrust in the Barrandian / Ferbar, Petr, Janečka, Jiří, Melichar, Rostislav, 1961- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 19 (2005), p. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
The Tachlovice Fault - a well-documented thrust in the Barrandian / Ferbar, Petr, Janečka, Jiří, Melichar, Rostislav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. Vol. 19, č. 1 (2005), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
The Tachlovice Fault a Well-Documented Thrust in the Barrandian
Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v Barrandienu / Janečka, Jiří, Melichar, Rostislav, 1961- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 55
Zdroj: ČGS (UNM)
Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v barrandienu / Janečka, Jiří, Melichar, Rostislav -- In: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti Slavonice 19.22. října 2005 -- ISBN 80-7075-653-5 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Tafonomická ztráta informací - příklad z barrandienského tremadoku / Mergl, Michal -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Tafonomie a biofacie konodontových společenstev jeseneckých vápenců na Drahanské vrchovině a jejich význam pro faciální analýzu (24-21, Jevíčko) / Bábek, Ondřej, 1969- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 76-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Tafonomie echinodermat štramberské spodní křídy / Žítt, Jiří -- In: 6. paleontologický seminář - sborník příspěvků -- ISBN 80-244-1111-3 -- s. 69-70
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ