Listování
od 

Tabulate corals of Ibarmaghian affinities in the Upper Emsian of Bohemia / Hladil, Jindřich, Plusquellec, Y. -- In: Geologica et Palaeontologica -- ISSN 0072-1018 -- Roč. 35, - (2001), s. 31-51
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tabulate corals of Ibarmaghian affinities in the Upper Emsian of Bohemia / Hladil, Jindřich, 1953-, Plusquellec, Yvec -- In: Geologica et palaeontologica -- ISSN 0072-1018 -- Vol. 35 (2001), p. 31-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Tabulate Corals of Ibarmaghian Affinities in the Uppermost Emsian of Bohemia / Hladil, Jindřich, Plusquellec, Y. -- In: North Gondwanan Mid-Palaeozoic Bioevent/Biogeography Patterns in Relation to Crustal Dynamics -- s. 26
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tabulatomorphs and stromatoporoids below and above the upper boundary of the Acanthopyge Limestone (Eifelian/Givetian transitional interval, Central Bohemia) / Hladil, Jindřich -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 68, č. 2 (1993), s. 27-42
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tabulatomorphs and stromatoporoids below and above the upper boundary of the Acantophyge Limestone (Eifelian/Givetian transitional interval, Central Bohemia) / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 68, no. 2 (1993), s. 27-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Tabulky pro rychlé kvantitativní stanovení minerálů ve šlichových vzorcích a ve vzorcích z drcených hornin / Horáková, Milada -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 6 (1982), s. 184
Zdroj: ČGS (UNM)
Tachloconcha gen.n. and Spirina Kayser, 1889, two additional Lower Palaeozoic gastropods with preserved retractor muscle attachment scars / Horný, Radvan J. -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 4 (2000), p. 415-426
Zdroj: ČGS (UNM)
The Tachlovice Fault - a well documented thrust in the Barrandian / Ferbar, Petr, Janečka, Jiří, Melichar, Rostislav, 1961- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 19 (2005), p. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
The Tachlovice Fault - a well-documented thrust in the Barrandian / Ferbar, Petr, Janečka, Jiří, Melichar, Rostislav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. Vol. 19, č. 1 (2005), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
The Tachlovice Fault a Well-Documented Thrust in the Barrandian
Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v Barrandienu / Janečka, Jiří, Melichar, Rostislav, 1961- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 55
Zdroj: ČGS (UNM)
Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v barrandienu / Janečka, Jiří, Melichar, Rostislav -- In: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti Slavonice 19.22. října 2005 -- ISBN 80-7075-653-5 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Tafonomická ztráta informací - příklad z barrandienského tremadoku / Mergl, Michal -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Tafonomie a biofacie konodontových společenstev jeseneckých vápenců na Drahanské vrchovině a jejich význam pro faciální analýzu (24-21, Jevíčko) / Bábek, Ondřej, 1969- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 76-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Tafonomie echinodermat štramberské spodní křídy / Žítt, Jiří -- In: 6. paleontologický seminář - sborník příspěvků -- ISBN 80-244-1111-3 -- s. 69-70
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tagungsband zur 6.Jahrestagung der Gesellschaft für Geowissenschaften e.V. "125 Jahre amtliche Geologie in Sachsen" (Variant.)
Tagungsband zur 8.Jahrestagung in Görlitz 1999 zum Hauptthema "Westsudeten" (Variant.)
Tahat čerta za ocas : budoucnost české energetiky nemůže stát jen na úsporách / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 19, č. 24 (2008), s. 58-59
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tailing dams - practical problems of ageing / Vaníček, Ivan, 1944- -- In: Environmental Geotechnics : proceedings of the Fourth International Congress on Environmental Geotechnics (4th ICEG), Rio de Janeiro, Brazil, 11-15 August 2002. Volume 1 -- ISBN 90-5809-503-7 -- s. 301-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Taje hornické krajiny I / Večeřa, Josef, Večeřa, Josef, 1959- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 1 (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)