Listování
od 

Tafonomie a biofacie konodontových společenstev jeseneckých vápenců na Drahanské vrchovině a jejich význam pro faciální analýzu (24-21, Jevíčko) / Bábek, Ondřej, 1969- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 76-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Tafonomie echinodermat štramberské spodní křídy / Žítt, Jiří -- In: 6. paleontologický seminář - sborník příspěvků -- ISBN 80-244-1111-3 -- s. 69-70
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tagungsband zur 6.Jahrestagung der Gesellschaft für Geowissenschaften e.V. "125 Jahre amtliche Geologie in Sachsen" (Variant.)
Tagungsband zur 8.Jahrestagung in Görlitz 1999 zum Hauptthema "Westsudeten" (Variant.)
Tahat čerta za ocas : budoucnost české energetiky nemůže stát jen na úsporách / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 19, č. 24 (2008), s. 58-59
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tailing dams - practical problems of ageing / Vaníček, Ivan, 1944- -- In: Environmental Geotechnics : proceedings of the Fourth International Congress on Environmental Geotechnics (4th ICEG), Rio de Janeiro, Brazil, 11-15 August 2002. Volume 1 -- ISBN 90-5809-503-7 -- s. 301-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Taje hornické krajiny I / Večeřa, Josef, Večeřa, Josef, 1959- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 1 (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)
Taje hornické krajiny II / Večeřa, Josef, Večeřa, Josef, 1959- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 3 (2009), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)
Taje hornické krajiny III / Večeřa, Josef, Večeřa, Josef, 1959- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 5 (2009), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)
Taje hornické krajiny IV / Večeřa, Josef, 1959- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 1 (2010), s. 84-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Taje hornické krajiny V / Večeřa, Josef, 1959- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 3 (2010), s. 274-281
Zdroj: ČGS (UNM)
Tajemný cyklus biodiverzity / Mihulka, Stanislav, 1973-, Storch, David, 1970- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 8 (2005), s. 443
Zdroj: ČGS (UNM)
Tajemný Goldberg / Bufka, Aleš -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 9 (2001), s. 22
Zdroj: ČGS (UNM)
Tajemství a poklady podzemí / Cílek, Václav -- In: Kniha o Praze 9 -- ISBN 80-86098-01-X -- s. 108-111
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tajemství křišťálové koule. Jaderná energetika nás nutí přemýšlet o daleké budoucnosti / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 12, č. 17 (2001), s. 18
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tajemství přírody / Ložek, Vojen -- In: Bílé-Biele Karpaty -- Roč. 8, č. 1 (2003), s. 20-21
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tajmyr v mladších čtrtohorách : geologická a klimatická historie / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 9 (2007), s. 558-560
Zdroj: ČGS (UNM)
Tajmyr v mladších čtvrtohorách : geologická a klimatická historie / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 9 (2007), s. 558-560
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tajuplný kámen vltavín / Žebera, Karel, 1911-1986 -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 29, č. 8 (1984), s. 561-564
Zdroj: ČGS (UNM)
Taking and analysing air, water, rock and waste samples with respect to the requirements of current applicable legislation and the associated system of quality assurance and quality control (QA/QC)