Listování
od 

Tektite Glasses from Lusatia (Lausitz), Germany / Lange, Jan-Michael -- In: Chemie der Erde -- ISSN 0009-2819 -- Vol. 56, no. 4 (1996), p. 498-510
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektite origin by hypervelocity asteroidal or cometary impact: Target rocks, source craters, and mechanisms / Koeberl, Christian -- In: Geological society of America special paper -- Vol. 293 (1994), p. 133-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektites in the Mineralogical Collection of the Southern Moravian Museum in Znojmo
Tektites in the Phan Rang area, Vietnam / Skalický, Josef -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 71, no. 3 (1996), p. 291-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektitgläser aus der Lausitz, Deutschland
Tektity typu muong nong - zhodnocení výsledků nejnovějších výzkumů / Jedlička, Jaromír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 1 (1989), s. 87-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektity typu Muong Nong a jejich výskyt mezi vltavíny / Švardalová, Lenka -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 136-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektity typu Muong Nong, vrstevnaté tektity, mikrotektity a skleněné sférule alkalických ultramafických diatrem: fakta a závěry / Kopecký, Lubomír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 40-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektity ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 5 (1994), s. 227
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava) (24-42 Kojetín, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-34 Luhačovice a 35-12 Strání) / Krejčí, Oldřich, 1958- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 52-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektogeneze flyšového pásma Karpat na jižní Moravě / Krejčí, Oldřich, 1958-, Stráník, Zdeněk, 1931- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 15 (1993), s. 21-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektogeneze pouzdřanské a ždánické jednotky v prostoru nikolčicko-kurdějovského hřbetu a jejich vztah k autochtonním jednotkám / Krejčí, Oldřich, 1958-, Stráník, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 123-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektogeneze třetihorních uhelných pánví ČSR / Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 43
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonická a klimatická kontrola ukládání hádsko-říčských a křtinských vápenců v Lesním lomu v Brně-Líšni / Bábek, Ondřej, 1969-, Kalvoda, Jiří, Nehyba, Slavomír, Špaček, Petr -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonická mikrozemětřesení registrovaná na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 / Havíř, Josef, Havíř, Josef, 1970-, Pazdírková, Jana, Skácelová, Zuzana, Sýkorová, Zdeňka -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MU, PřF
Tektonická pozice granulitů na západním okraji Českého masivu: Je oherské krystalinikum skutečně součástí saxothuringika? / Konopásek, Jiří, Schulmann, Karel -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 59
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonická predispozice zkrasovění v jv části Ještědského hřbetu / Horušický, Reiner, Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: III. sympozium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy -- s. 71-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonická stavba 4.kry dolu ČSM v Ostravsko-karvinském revíru / Střelec, Tomislav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 5 (1992), s. 169-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonická stavba bajsinobinskej elevácie v severovýchodnom Mongolsku / Greguš, Ján, Haško, Jaroslav, Rapant, Stanislav -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 91 (1990), s. 91-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonická stavba centrální části moldanubika