Listování
od 

Tektity ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 5 (1994), s. 227
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava) (24-42 Kojetín, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-34 Luhačovice a 35-12 Strání) / Krejčí, Oldřich, 1958- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 52-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektogeneze flyšového pásma Karpat na jižní Moravě / Krejčí, Oldřich, 1958-, Stráník, Zdeněk, 1931- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 15 (1993), s. 21-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektogeneze pouzdřanské a ždánické jednotky v prostoru nikolčicko-kurdějovského hřbetu a jejich vztah k autochtonním jednotkám / Krejčí, Oldřich, 1958-, Stráník, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 123-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektogeneze třetihorních uhelných pánví ČSR / Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 43
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonická a klimatická kontrola ukládání hádsko-říčských a křtinských vápenců v Lesním lomu v Brně-Líšni / Bábek, Ondřej, 1969-, Kalvoda, Jiří, Nehyba, Slavomír, Špaček, Petr -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonická mikrozemětřesení registrovaná na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 / Havíř, Josef, Havíř, Josef, 1970-, Pazdírková, Jana, Skácelová, Zuzana, Sýkorová, Zdeňka -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MU, PřF
Tektonická pozice granulitů na západním okraji Českého masivu: Je oherské krystalinikum skutečně součástí saxothuringika? / Konopásek, Jiří, Schulmann, Karel -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 59
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonická predispozice zkrasovění v jv části Ještědského hřbetu / Horušický, Reiner, Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: III. sympozium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy -- s. 71-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonická stavba 4.kry dolu ČSM v Ostravsko-karvinském revíru / Střelec, Tomislav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 5 (1992), s. 169-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonická stavba bajsinobinskej elevácie v severovýchodnom Mongolsku / Greguš, Ján, Haško, Jaroslav, Rapant, Stanislav -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 91 (1990), s. 91-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonická stavba centrální části moldanubika
Tektonická stavba-faktor ovlivňující rozložení teploty v československé části hornoslezské pánve / Šafanda, Jan, Trojanová, Jiřina -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 5 (1990), s. 202-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonická stavba jeskynního systému Piková dáma - Spirálka / Hanžl, Pavel, Vít, Jan -- In: Moravskoslezské paleozoikum 1999: sborník abstraktů -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Tektonická stavba krasových ostrovů v oblasti Bozkov - Jesenný / Hromas, Jaroslav -- In: Příroda : sborník prací z ochrany přírody -- ISSN 1211-3603 -- Roč. 9 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonická struktura západní části Oharského riftu / Kopecký, Lubomír -- In: Počítačové spracovanie údajov československej seizmickej siete -- s. 9-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonické a gravitační tvary v údolí Jihlavy na jihovýchodním okraji Českého masívu (24-34, Ivančice) / Hrádek, Mojmír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 111-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonické deformace trilobitů v barrandienském paleozoiku / Röhlich, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46 (2013), s. 195-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonické mikrozemětřesení od Valašského Meziříčí z 1.5.1997 (25-14 Valašské Meziříčí) / Havíř, Josef, 1970-, Skácelová, Zuzana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 100-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonické okná obalovej sekvencie Velkej Fatry / Polák, Milan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 6 (1990), s. 527-532
Zdroj: ČGS (UNM)