Listování
od 

Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005) / Havíř, Josef, Pazdírková, Jana, Sýkorová, Zdenka, Špaček, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 135-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005) / Havíř, Josef, Pazdírková, Jana, Sýkorová, Zdeňka, Špaček, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku / Kozáková, Veronika, Pokorný, Richard, 1979- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 (2009), s. 248-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov) : 12-24 Praha / Röhlich, Pavel, Straka, Eduard, 1949- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 59-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonické prostředí ems-eifelských pánví na Moravě (394-380 Ma) / Čejchan, Petr, Hladil, Jindřich -- In: Program, abstrakta, exkurzní průvodce semináře Skupiny tektonických studií -- s. 13-14
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tektonické režimy tvorby molas / Holub, Vlastimil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 5 (1982), s. 156
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonické soutěsky a soutěskovitá koryta v krkonošském krystaliniku / Pilous, Vlastimil -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 28 (1991), s. 5-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonické systémy a ich geofyzikálne prejavy / Obernauer, Dušan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 6 (1986), s. 186-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat (25-21 Nový Jičín) / Černý, Pavel, Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonické tvary reliéfu na severním svahu Krkonoš
Tektonické uspořádání jv. okraje Českého masivu na jižní Moravě a v severním Rakousku / Roštínský, Pavel -- In: Geomorfologický sborník 3 -- s. 65-67
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze : (24-33 Moravský Krumlov, 34-22 Vranov nad Dyjí, 34-11 Znojmo) / Batík, Petr, 1938- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 9-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masivu při podsouvání pod Karpaty / Dvořák, Jaroslav -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 16 (1995), s. 15-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonicky opakované stratigrafické intervaly devonských sedimentů ve vrtu Raškovice Ja-7 / Helešicová, K., Hladil, Jindřich, Hrubanová, J., Jansa, L. F., Těžký, A. -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2000 -- s. 5-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tektonicky podmíněné eventy v karbonu na Moravě / Dvořák, Jaroslav, Zapletal, Jan -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Vědy přírodní. Série A -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 42, č. 3 (1993), s. 215-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonicky postižené durbachity v okolí Nového Města na Moravě (24-11 Nové Město na Moravě) / Mlynář, Aleš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 114-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonický vývoj juhozápadnej časti veporika / Bezák, Vladimír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 2 (1988), s. 131-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonický vývoj konicko-mladečského pruhu: strukturní analýza a faciální disjunkce
tektonický vývoj magmatického oblouku
Tektonický vývoj moldanubika v kašperskohorském rudním obvodu / Fiala, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 4 (1988), s. 427-436
Zdroj: ČGS (UNM)