Listování
od 

Tektonicky opakované stratigrafické intervaly devonských sedimentů ve vrtu Raškovice Ja-7 / Helešicová, K., Hladil, Jindřich, Hrubanová, J., Jansa, L. F., Těžký, A. -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2000 -- s. 5-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tektonicky podmíněné eventy v karbonu na Moravě / Dvořák, Jaroslav, Zapletal, Jan -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Vědy přírodní. Série A -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 42, č. 3 (1993), s. 215-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonicky postižené durbachity v okolí Nového Města na Moravě (24-11 Nové Město na Moravě) / Mlynář, Aleš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 114-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonický vývoj juhozápadnej časti veporika / Bezák, Vladimír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 2 (1988), s. 131-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonický vývoj konicko-mladečského pruhu: strukturní analýza a faciální disjunkce
tektonický vývoj magmatického oblouku
Tektonický vývoj moldanubika v kašperskohorském rudním obvodu / Fiala, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 4 (1988), s. 427-436
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonický vývoj v južnej časti veporíd / Bezák, Vladimír -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 48
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonický význam boskovické brázdy / Melichar, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 64-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonický vznik paleogénnych panví Západných Karpát / Nemčok, Ján -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 89 (1989), s. 53-66, 2 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonický vzťah komplexov veporického kryštalinika vo vrte KV-1 (Podhronská Polhora) / Klinec, Albín, Miko, Oto -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 4 (1987), s. 103-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektoniczne formy rzezby na pólnocznym stoku Karkonoszy / Migoń, Piotr -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 29 (1992), s. 5-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektoničeskaja aktivnosť v period obrazovanija glavnoj i poznej molassy na territorii čechoslovackich zapadnych Karpat
Tektoničeskoje strojenije bajsinobinskoj elevacii v severo-vostočnoj Mongolii
Tektoničeskoje strojenije centraľnoj časti moldanubikuma
Tektonika / Hanžl, Pavel (2000) -- In: Amatérská jeskyně -- ISBN 80-238-4721-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Tektonika / Adamovič, Jiří -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 64-67
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tektonika brzeżnej strefy płaszczowiny podśląskiej (Karpaty zewnętrzne) w świetle wyników badań minerałów mieszanopakietowych illit-smektyt / Ryłko, Wojciech, Świerczewska, Anna, Tokarski, Antoni K. -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 57, č. 4 (2009), s. 320
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf / Grygar, Radomír, Jelínek, Jan, Ptáček, Jiří, Waclawik, Petr, Welser, Petr -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 571-578
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonika devonských vápenců skalního masívu Hřebenáče v severní části Moravského krasu / Melichar, Rostislav, Roupec, Petr -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)