Listování
od 

Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf / Grygar, Radomír, Jelínek, Jan, Ptáček, Jiří, Waclawik, Petr, Welser, Petr -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 571-578
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonika devonských vápenců skalního masívu Hřebenáče v severní části Moravského krasu / Melichar, Rostislav, Roupec, Petr -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonika duktilních domén Českého masívu / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Výzkumné práce Ústředního ústavu geologického -- Roč. 35 (1987), s. 1-82, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonika handlovského uhoľného ložiska / Šimeček, Miroslav -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 112
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonika jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu v Nízkém Jeseníku / Buček, Zdeněk, Melichar, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonika litosférických desek spojena s velkými impakty? / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 6 (1983), s. 182
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonika łupków strefy Siennej oraz korelacja rozwoju gnejsów z etapami deformacji metamorfiku Šnieżnika / Don, Jerzy -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Roč. 17, č. 1-2 (1981), s. 104-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonika marockého východního Vysokého Atlasu / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 8-9 (1983), s. 259-261
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonika oblasti tzv. habartovského zlomu v sokolovské pánvi / Rojík, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (1998), s. 54-63, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonika platformních uloženin na Úštecku / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 2 (1986), s. 103-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonika pražského synklinoria: jedno sto let vědeckých diskusí
Tektonika s.-z. kraja srednečešskogo plutona i varisskij perežim plastov v bloke bogemikuma
Tektonika severní části lomu Merkur u Kadaně / Exner, Jiří, Fišera, Emil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 3 (1983), s. 65-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonika staršího paleozoika / Havlíček, Vladimír -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 68-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonika střední části desenské jednotky a východního okraje pásma Červenohorského sedla / Cháb, Jan, Fišera, Milan, 1937-, Novotný, Pavel, 1954-, Opletal, Mojmír, Skácelová, Darja -- In: Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou -- s. 55-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonika střižných zón / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 1 (1990), s. 1-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonika svahů s rozsáhlými kernými sesuvy / Bílová, Martina, Hubatka, František, Krejčí, Oldřich, Poul, Ivan, Šrámek, Josef -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference -- 5
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Tektonika sz. okraje středočeského plutonu a variská transprese v bloku bohemika / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Č. 43 (1988), s. 9-81, 4 pl. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonika ucieczkowa i kliny terranowe Masywu Czeskiego / Cymerman, Zbigniew -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 48, č. 4 (2000), s. 336-344
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonika východního Vysokého Atlasu / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 3 (1983), s. 330-331
Zdroj: ČGS (UNM)