Listování
od 

Tektonika sz. okraje středočeského plutonu a variská transprese v bloku bohemika / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Č. 43 (1988), s. 9-81, 4 pl. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonika ucieczkowa i kliny terranowe Masywu Czeskiego / Cymerman, Zbigniew -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 48, č. 4 (2000), s. 336-344
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonika východního Vysokého Atlasu / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 3 (1983), s. 330-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonika výskytu devonu u Adamova (24-32 Brno) / Melichar, Rostislav, Rez, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 57-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonisch-geomorphologische Untersuchungen zu quartären und rezenten Krustenbewegungen im Egerer Becken und an der Marienbader Störungszone (Mariánské Lázně Fault, MLF), Tschechien / Peterek, Andreas, Reuther, Claus-Dieter, Schunk, Ralf -- In: Terra nostra -- ISSN 0946-8978 -- Nr. 1 (2004)
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonische und geochemische Folgerungen aus der neuen geologischen Kartierung im tschechischen Anteil des Lausitzer Massivs
Tektonische und plattentektonische Einheiten am Nordrand von Gondwana: Hinweise aus mitteleuropäische, Giessen
Tektonischer Bau des Zentralteiles des Moldanubicums / Fiala, Jiří, 1937 led.10.-, Sobotková, Olga, Zeman, Jaroslav, 1930- -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Nr. 16 (1982)
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektono-strukturnaja evoljucija severo-sudetskogo sinklinorija
Tektonogram na malém počítači / Štastný, Vladimír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 459-463
Zdroj: ČGS (UNM)
Tektonometamorfní vývoj geologických jednotek severovýchodního okraje Moldanubika (Český masív)
Tektonostratigrafické jednotky Českého masívu
Tektonostratigrafické jednotky Českého masívu / Chaloupský, Josef -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 67-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Teleseismic observations from the Baltic Shield lithosphere beneath Sweden / Babuška, Vladislav, 1937-, Bodvarsson, Reynir, Eken, Tuna, Plomerová, Jaroslava, Roberts, Roland, Shomali, Hossein -- In: 33rd International Geological Congress : 6-14 August 2008 Oslo, Norway : abstract CD-ROMaInternational Geological Congress (33. : 2008 : Oslo, Norsko) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Teleseismic P-residual study in the Iberian Peninsula / Babuška, Vladislav, Payo, G., Plomerová, Jaroslava -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 221, - (1993), s. 1-12
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Teleseismic P-residual study in the Italian region - inferences on large scale anisotropic structure of the subcrustal lithosphere / Babuška, Vladislav, Plomerová, Jaroslava, Scarpa, R. -- In: Annali di Geofisica -- Roč. 41, č. 1 (1998), s. 33-48
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Teleseismic studies of the lithosphere beneath the Bohemian Massif / Babuška, Vladislav, Plomerová, Jaroslava -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 55-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Televizní kamera v horizontálních vrtech / Bláha, P. -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007 : sborník referátů a prezentací z konferenceaIvo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (eds.) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Tellur / Trebichavský, Jan -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 20, č. 3-4 (1988), s. 135-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Tellurides of select ore deposits of Kavkaz