Listování
od 

Tellurium in galenas from various types of mineral occurrences in the Bohemian Massif / Drábek, Milan, Hovorka, Jan -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 67, no. 5 (1992), s. 337-345
Zdroj: ČGS (UNM)
Tellurobismutit ze zlatonosného zrudnění od Zlátenky u Pacova / Litochleb, Jiří, 1948-, Pavlíček, Václav, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 107-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Tellurobismutite from gold-bearing mineralization at the Zlátenka ore deposits near Pacov (Bohemian-Moravian Highland)
Tellurobismutite from Kráľová locality in the Javorie mts., ore district, Middle Slovakian neovolcanics region
Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral / Johan, Zdeněk, Řídkošil, Tomáš, Skála, Roman, Šrein, Vladimír -- In: European Journal of Mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Roč. 13, č. 1 (2001), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral / Johan, Z., Řídkošil, T., Skála, R., Šrein, Vladimír -- In: European Journal of Mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Roč. 13, - (2001), s. 177-185
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral / Johan, Zdeněk, 1935-, Řídkošil, Tomáš, Skála, Roman, Šrein, Vladimír -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 13, no. 1 (2001), p. 177-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Telurobizmutit z lokality Kráľová v rudnom rajóne Javoria, stredoslovenské vulkanity / Kozumplíková, Milena, Stankovič, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 5 (1987), s. 469-473
Zdroj: ČGS (UNM)
Telychian (Llandovery, Silurian) bivalves from Spain / Kříž, Jiří -- In: Palaeontology -- ISSN 0031-0239 -- Roč. 48, č. 3 (2005), 22
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Telychianští (Llandovery, Silur) mlži ze Španělska
Tématické mapy založené na digitálním modelu reliéfu / Káňa, D., Klimánek, M., Kolejka, Jaromír, Navrátil, V., Plšek, V., Svoboda, J. -- In: Geomorphologia Slovaca et Bohemica -- Roč. 9, č. 2 (2009), s. 13-27
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Temné peníze / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 24, č. 14 (2013), s. 28-28
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Temné vápencové vrstvy při stropu akantopygových vápenců u Koněprus - Otomari-Kačák event (12-41 Beroun) / Beroušek, Pavel, Hladil, Jindřich, 1953-, Lukeš, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 53-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Temné vápencové vrstvy při stropu akantopygových vápenců u Koněprus - otomari-Kačák event. (Dark limestone layers at the roof of the Acanthopyge limestone near Koněprusy - Otomari-Kačák event / Beroušek, P., Hladil, Jindřich, Lukeš, P. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1993), s. 53-55
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The temnospondyl amphibian Capetus from the Upper Carboniferous of Czech Republic / Milner, Andrew R., Sequeira, Sandra E. K. -- In: Palaeontology -- ISSN 0031-0239 -- Vol. 36, no. 3 (1993), p. 657-680
Zdroj: ČGS (UNM)
Temperature behaviour of magnetization and susceptibility of synthetic haematite / Dekkers, M. J., Petrovský, Eduard, Šubrt, J. -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 13, Supplement 1 (1995), s. C65
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Temperature conditions of coal formation / Náhunková, Jana, Straka, Pavel -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 6, č. 2 (2009), s. 201-207
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Temperature conditions of coal formation / Náhunková, Jana, Straka, Pavel, 1947- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 6, no. 2 (154), p. 201-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Temperature conditions of the Vrančice deposit genesis based on the fluid inclusions study
Temperature-dependent thermal expansivities of multicomponent natural melts between 993 and 1803 K / Dingwell, Donald B., Potužák, M. -- In: Chemical geology (including isotope geoscience) -- ISSN 0009-2541 -- Vol. 229, no. 1-3 (2006), p. 10-27
Zdroj: ČGS (UNM)