Listování
od 

Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral / Johan, Zdeněk, 1935-, Řídkošil, Tomáš, Skála, Roman, Šrein, Vladimír -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 13, no. 1 (2001), p. 177-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Telurobizmutit z lokality Kráľová v rudnom rajóne Javoria, stredoslovenské vulkanity / Kozumplíková, Milena, Stankovič, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 5 (1987), s. 469-473
Zdroj: ČGS (UNM)
Telychian (Llandovery, Silurian) bivalves from Spain / Kříž, Jiří -- In: Palaeontology -- ISSN 0031-0239 -- Roč. 48, č. 3 (2005), 22
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Telychianští (Llandovery, Silur) mlži ze Španělska
Tématické mapy založené na digitálním modelu reliéfu / Káňa, D., Klimánek, M., Kolejka, Jaromír, Navrátil, V., Plšek, V., Svoboda, J. -- In: Geomorphologia Slovaca et Bohemica -- Roč. 9, č. 2 (2009), s. 13-27
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Temné peníze / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 24, č. 14 (2013), s. 28-28
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Temné vápencové vrstvy při stropu akantopygových vápenců u Koněprus - Otomari-Kačák event (12-41 Beroun) / Beroušek, Pavel, Hladil, Jindřich, 1953-, Lukeš, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 53-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Temné vápencové vrstvy při stropu akantopygových vápenců u Koněprus - otomari-Kačák event. (Dark limestone layers at the roof of the Acanthopyge limestone near Koněprusy - Otomari-Kačák event / Beroušek, P., Hladil, Jindřich, Lukeš, P. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1993), s. 53-55
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The temnospondyl amphibian Capetus from the Upper Carboniferous of Czech Republic / Milner, Andrew R., Sequeira, Sandra E. K. -- In: Palaeontology -- ISSN 0031-0239 -- Vol. 36, no. 3 (1993), p. 657-680
Zdroj: ČGS (UNM)
Temperature behaviour of magnetization and susceptibility of synthetic haematite / Dekkers, M. J., Petrovský, Eduard, Šubrt, J. -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 13, Supplement 1 (1995), s. C65
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Temperature conditions of coal formation / Náhunková, Jana, Straka, Pavel -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 6, č. 2 (2009), s. 201-207
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Temperature conditions of coal formation / Náhunková, Jana, Straka, Pavel, 1947- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 6, no. 2 (154), p. 201-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Temperature conditions of the Vrančice deposit genesis based on the fluid inclusions study
Temperature-dependent thermal expansivities of multicomponent natural melts between 993 and 1803 K / Dingwell, Donald B., Potužák, M. -- In: Chemical geology (including isotope geoscience) -- ISSN 0009-2541 -- Vol. 229, no. 1-3 (2006), p. 10-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Temperature effect on selected mechanical properties of rocks of Skalka locality / Konečný, Petr -- In: Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials -- s. 101-112
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Temperature effects on one bay of St Vitus' Cathedral / Beran, Pavel, 1961-, Fajman, Petr, Máca, Jiří -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 7, no. 2 (158), p. 209-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Temperature field determination at the Pravčická brána sandstone rock arch (Czech Republic) from the diurnal and annual temperature waves
Temperature fluctuations underneath the ice in Diamond Lake, Hennepin County, Minnesota / Dědeček, Petr, Fischer, T., Kletetschka, Günther, Mls, J. -- In: Water Resources Research -- ISSN 0043-1397 -- Roč. 49, č. 6 (2013), s. 3306-3313
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Temperature modelling along the profile 2T crossing the West Carpathians / Majcin, Dušan -- In: Seventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1 -- s. 55
Zdroj: ČGS (UNM)
Temperature monitoring in the borehole GFU-1 / Krešl, Milan, Šlehofer, V. -- In: Report International workshop. Borehole temperature and climate change -- s. 135-139
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ