Listování
od 

Tepelná vodivosť hornín v Západných Karpatoch / Jančí, Juraj, Král, Miroslav -- In: Geotermálna energia Slovenska a jej využitie -- s. 25-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin / Dušková, Anežka, Fialová, Věra, Kožušníková, Alena -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 56, č. 4 (2008), s. 31-33
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin / Dušková, Anežka, Fialová, Věra, Kožušníková, Alena -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 4 (2008), s. 31-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Tepelně alterované černé uhlí z Hornoslezské černouhelné pánve
Tepelně upravené kaolíny a lupky a jejich využití jako pucolánové příměsi betonů / Martinec, Petr, Vavro, M. -- In: Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin 3 -- s. 151-158
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Tepelné zpracování biomasy a bio-odpadů pyrolýzou / Bičáková, Olga, Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana -- In: Technika ochrany prostredia TOP 2014 -- S. 43-48
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Tepelný rozklad hornin pro výrobu minerálních vláken a jejich fázové složení při zahřívání / Kupka, František, Polášková, Iva -- In: Sborník geologických věd. Technologie, geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Roč. 22 (1987), s. 107-148, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Tepelný rozklad natrolitu
Tepelný rozklad zeolitů / Pechar, František, Procházková, Eva, Rykl, Drahoš -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G -- Roč. 1981, č. 20 (1983), s. 59-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Tepelský trachyt / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 303-304
Zdroj: ČGS (UNM)
A tephra ash from the Alaskan Mt. Redoubt 4 April 2009 eruption reached Prague in twelve days / Chadimová, Leona, Hladil, Jindřich, Navrátil, Tomáš, Neal, Ch., Skála, Roman, Strnad, L. -- In: DUST2014 - International Conference on Atmospheric Dust : book of abstracts -- S. 71-71
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tephra Characteristics and Eruption Mechanics of the Komorní Hůrka Hill Scoria Cone, Cheb Basin,, Czech Republic / Gottsmann, Joachim -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 9 (1999), p. 35-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Tephra layers in Lower Pleistocene loess of Middle Europe / Gabris, Giula -- In: 29th International Geological Congress, Kyoto Japan, 24 August-3 September 1992: abstract Volume 2/3 -- s. 405
Zdroj: ČGS (UNM)
The Teplá-Barrandean block in Devonian and Early Carboniferous times: Ski Resort or Beach Club? / Franke, Wolfgang -- In: GeoDresden 2009 : Geologie der Böhmischen Masse - Regionale und Angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa : Dresden, 30. September-2. 0ctober 2009 : Kurzfassungen der Vorträge und Poster/Abstracts. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften; Heft 63 -- ISBN 978-3-510-49210-7 -- s. 139
Zdroj: ČGS (UNM)
The Tepla-Barrandian 'Elevator': A key element for reconstructing orogenic processes in the Variscan internides / Dörr, Wolfgang, Zulauf, Gernold -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 82 (2013), p. 116
Zdroj: ČGS (UNM)
The Teplá-Barrandian Unit / Cháb, J., Chlupáčová, M., Manová, M., Pokorný, L., Šrámek, J., Vejnar, Zdeněk, Waldhausrová, Jarmila, Žáček, V. -- In: Sborník geologických věd. Geologie=Journal of Geological Sciences. Geologie -- Roč. 47, - (1997), s. 80-82
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Teplá-Barrandian Unit (Moldanubian Zone) / Kachlík, Václav (2008) -- In: The Geology of Central Europe, Vol. 1: Precambrian and Palaeozoic -- ISBN 978-1-86239-246-5
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
The Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary in west Bohemia - structural evidence for late Variscan collapse / Scheuvens, D., Vejnar, Zdeněk, Zulauf, G. -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 40, č. 3 (1995), s. 120-121
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary in West Bohemia - structural evidence for Late-Variscan collapse / Scheuvens, D., Vejnar, Zdeněk, Zulauf, Gernold -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 40, no. 3 (1995), p. 120-121
Zdroj: ČGS (UNM)
The Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary: Isotopic investigations on rocks and minerals from the Rittsteig drilling (NE-Bavaria, Germany)