Listování
od 

Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku / Kaplická, Markéta, Kvítek, Tomáš, 1950-, Zajíček, Antonín -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 59, č. 10 (2009), s. 369-370, 372-374
Zdroj: ČGS (UNM)
Teplotně tlakové podmínky metamorfózy hornin v okolí Jemnice na jižní Moravě / Klápová, Helena, Kolenovská, Eva, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 40-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Teplotní měření v Křížově závrtu v Zadních Bukovinkách / Kalenda, Pavel -- In: Speleo -- ISSN 1213-4724 -- -, č. 44 (2006), s. 10-13
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Teplotní podmínky vzniku ložiska Vrančice na základě studia fluidních inkluzí / Dobeš, Petr -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1 (1989), s. 97
Zdroj: ČGS (UNM)
Teplotní závislost magnetické susceptibility hornin pilotního vrtu KTB a hornin okolí vrtu (německá část Českého masivu) a její geologické a geofyzikální implikace
Teplotno-tlakové problémy vo flyšových oblastiach a bradlovom pásme na východnom Slovensku a ich vzťah k ropoplynonosnosti / Rudinec, Rudolf -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 5 (1984), s. 467-483
Zdroj: ČGS (UNM)
Teploty a tlaky v současné středoevropské kůře / Ďurica, Dušan, Suk, Miloš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 1 (2002), s. 19-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Teploty a tlaky v současné středoevropské kůře / Suk, Miloslav -- In: Uhlí - Rudy - Geol. Průzk. -- ISSN 1210-7697 -- Roč. 50, č. 1 (2002), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Teploty vzniku hydrotermálních křemenců a silkret ve výplni oháreckého riftu: interpretace SIMS dat / Adamovič, Jiří, Whitehouse, M. J., Zachariáš, J. -- In: Spoločný kongres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti : zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- S. 1-2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tepuis : geomorfologie pískovcového fenoménu vlhkých tropů / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 82, č. 5 (2003), s. 256-262
Zdroj: ČGS (UNM)
Tepuis. Geomorfologie pískovcového fenoménu vlhkých tropů / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 82, č. 5 (2003), s. 256-262
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Teran, akrečný teran, teranový koncept / Grecula, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 329-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Terasový systém řek Dourdou a Rance v okolí St. Sernin-Sur-Rance, jz. okraj Centrálního masivu (Francie) / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Terasový systém řek Dourdou a Rance v okolí St. Sernin-sur-Rance, jz. okraj Centrálního masivu (Francie) / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 91-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Terasy dolní Sázavy v úseku od Vrabčího Brodu po Kamenný Přívoz / Štěpančíková, Petra -- In: Geografie. Sborník české geografické společnosti -- ISSN 1212-0014 -- Roč. 108, č. 3 (2003), s. 44-54
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Terasy dolní Sázavy v úseku od Vrabčího Brodu po Kamenný Přívoz / Štěpančíková, Petra -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 108, č. 3 (2003), s. 216-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Terasy řek Vltavy a Labe a jejich implikace na historii tektonického zdvihu Českého masivu
Terasy řeky Malše / Novák, Václav, 1945- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 30, č. 3 (1990), s. 75-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Terasy střední a dolní Bíliny - spojovací článek terasových systémů Ohře a Labe / Balatka, Břetislav, 1931- -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 4 (1995), s. 249-267
Zdroj: ČGS (UNM)
Terasy Tigridu v severovýchodním Iráku