Listování
od 

Terciér - Neogén / Kovanda, Jiří -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 80-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérna makroflóra z niektorých lokalít Slovenska / Sitár, Viliam -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 179-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 12-31 Plasy (12-31 Plasy) / Straka, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 88
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 23-21 Havlíčkův Brod (23-21 Havlíčkův Brod) / Hrubeš, Martin -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 62-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice) / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 79-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá Dohoda u Holštejna v Moravském krasu (24-23 Protivanov) / Kadlec, Jaroslav, Táborský, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá dohoda u Holštějna v Moravském krasu / Kadlec, Jaroslav, Táborský, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9, č. září (2002), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá dohoda u Holštejna v Moravském krasu / Kadlec, Jaroslav, Táborský, Z. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9, - (2002), s. 30-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Terciérní mechovky z vrtu VK1 Vranovice / Nehyba, Slavomír, Petrová, Pavla, Zágoršek, Kamil -- In: 6. Česko-slovenský paleontologický seminář, sborník abstraktů -- ISBN 80-244-1111-3 -- 3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Tercierní mechovky z vrtu VK1 Vranovice / Nehyba, Slávek, Nehyba, Slavomír, Petrová, P., Petrová, Pavla, Zagoršek, Kamil -- In: 6. paleontologický seminář - sborník příspěvků -- ISBN 80-244-1111-3 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF -- NM
Tercierní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice) / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 123-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, - (2003), s. 123-126
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Terciérní sedimentace v okrajové části severočeské hnědouhelné pánve v oblasti Prunéřova / Bejšovec, Zdeněk -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 2-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní sedimenty uvnitř vulkanického komplexu na severovýchodním okraji Ceského středohoří / Kodymová, Alexandra, Shrbený, Otakar, Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 2 (1983), s. 91-98, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní sedimenty v okolí Vacenovic / Nehyba, Slavomír -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 1-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní tektogeneze západních Karpat / Roth, Zdeněk, 1914- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 3 (1983), s. 330
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní údolí v okolí Šebrova a Svaté Kateřiny / Vít, Jan -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 83 (1998), s. 109-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru / Macůrek, Vlastimil -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 51, č. 2 (2005), s. 43-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní vegetace severočeské uhelné pánve v pohledu nových dokladů / Bůžek, Čestmír, 1933-, Dvořák, Zdeněk, Kvaček, Zlatko, 1937-, Prokš, Miroslav -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 2 (1995), s. 38-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní vulkanity České křídové pánve v literatuře / Vaněčková, Milada -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1 (1990), s. 112-116
Zdroj: ČGS (UNM)