Listování
od 

Terciérní údolí v okolí Šebrova a Svaté Kateřiny / Vít, Jan -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 83 (1998), s. 109-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru / Macůrek, Vlastimil -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 51, č. 2 (2005), s. 43-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní vegetace severočeské uhelné pánve v pohledu nových dokladů / Bůžek, Čestmír, 1933-, Dvořák, Zdeněk, Kvaček, Zlatko, 1937-, Prokš, Miroslav -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 2 (1995), s. 38-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní vulkanity České křídové pánve v literatuře / Vaněčková, Milada -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1 (1990), s. 112-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Terebella phosphatica Leriche (Polychaeta) associated with phosphatic crusts and particles (Lower Turonian, Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic) / Vodrážka, Radek, Žítt, Jiří -- In: Cretaceous Research -- ISSN 0195-6671 -- Roč. 41, č. April (2013), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Terebella phosphatica Leriche (Polychaeta) associated with phosphatic crusts and particles (Lower Turonian, Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic) / Vodrážka, R., Žítt, Jiří -- In: Cretaceous Research -- ISSN 0195-6671 -- Roč. 41, April (2013), s. 111-126
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Teredolites clavatus from the Cenomanian near Maletín (Bohemian Cretaceous Basin), Moravia, Czech Republic / Mikuláš, Radek, Pek, I., Zimák, J. -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 70, č. 2 (1995), s. 51-58
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Teredolites clavatus from the Cenomanian near Maletín (Bohemian Cretaceous Basin), Moravia, Czech Republic / Mikuláš, Radek, Pek, Ilja, Zimák, Jiří -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 70, no. 2 (1995), p. 51-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Teredolites from the Upper Cretaceous near Prague (Bohemian Cretaceous Basin, Czechoslovakia) / Mikuláš, Radek -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 68, č. 1 (1993), s. 7-10
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Teredolites from the Upper Cretaceous near Prague (Bohemian Cretaceous Basin, Czechoslovakia) / Mikuláš, Radek -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 68, no. 1 (1993), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice / Gába, Zdeněk, 1939-, Matýsek, Dalibor, 1960-, Rozehnal, Tomáš, 1944-, Vašíčková, Jarmila -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 17-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (1.část) / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 3 (1996), s. 177-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (2.část) / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 4 (1996), s. 260-264
Zdroj: ČGS (UNM)
Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblasti moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku (14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 24-14 Valašské Meziříčí) / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 203-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Terénní měření propustnosti horninové matrice granitů / Bláha, Vladimír, Holeček, Jan, Rukavičková, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Térénní revize historického dolování a mineralogie vybraných lokalit jihlavského rudního revíru / Zajíček, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 5 (1996), s. 314-318
Zdroj: ČGS (UNM)
Terény pro OB, nová divočina, brownfields / Mikuláš, Radek -- In: Orientační běh : časopis orientačních sportů -- -, č. 2 (2008), s. 15-17
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Terestrial ecosystem stability in the Serpukovian (Namurian) to Bashkirian (Langsettian) of the Silesian Basin, Czech Republic / Gastaldo, Robert, Purkyňová, Eva, Šimůnek, Zbyněk -- In: 2006 Philadelphia Annual Meeting (22-25 October 2006), Geological Society of America, Abstracts with Programs -- ISSN 0070-7228 -- Jg. 43-44 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)